(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

MISUMI Technical Data

MISUMI Technical Data
- รวบรวมข้อมูลเทคนิคสินค้า Factory Automation, Mold และ Press
และข้อมูลพื้นฐานทางด้านเทคนิคอื่นๆ จากมิซูมิ

MISUMI Technical Zone

MISUMI Technical Zone
- ความรู้ทางวิศวกรรม คำแนะนำในการเลือกสินค้า การใช้สินค้า ที่ช่วยให้คุณสามารถลดต้นทุนการผลิตและทำงานง่ายขึ้น พร้อมอัพเดทบทความใหม่ๆ ทุกเดือน

Technical Support

Technical Support
- สายด่วนความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยค้นหาสินค้า
ข้อมูลสินค้า หรือนำเสนอสินค้าเทียบเท่า
โทร. 033-684-730 (09.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์)

  • สินค้าหมวด ชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ และอุปกรณ์ไฟฟ้า กด 4
  • สินค้าหมวดแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก กด 5
  • สินค้าหมวด ชิ้นส่วนและอุปกรณ์งานฉีดพลาสติก กด 6
  • สินค้าหมวดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ กด 7