(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:30 1/10/2023 to 5:30 2/10/2023. We apologize for the inconvenience.
 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2566 | Notice holiday in October 2023 > คลิก

คู่มือสำหรับผู้ใช้งานใหม่

รายละเอียดการชำระเงิน

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

บัตรเครดิตที่รับชำระเงิน
สามารถใช้บัตรเครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภท

ภาพโดยรวม

ภาพโดยรวม

เงื่อนไขในการชำระเงิน

 1. 1.ไม่มีค่าธรรมเนียมในการชำระเงินจาก มิซูมิ
 2. 2.ยอดเงินสูงสุดที่ชำระได้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือตามบัตรเครดิตของท่าน

วิธีการชำระเงิน

 1. 1.ตรวจสอบรายละเอียดในการสั่งซื้อและยอดที่ต้องชำระทั้งหมดก่อนทำการยืนยันการสั่งซื้อ
 2. 2.ใส่หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ ชื่อผู้ถือบัตร และรหัสรักษาความปลอดภัย
 3. 3.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรเครดิตและยอดที่ชำระทั้งหมด
 4. 4.ป้อนรหัส OTP (One Time Password) ที่ได้รับ SMS จากธนาคาร
 5. 5.ตรวจสอบว่าการสั่งซื้อของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้วในหน้าจอ WOS ของ MISUMI

จุดที่รับบริการชำระบิล (เช่นเดียวกับบริการชำระเงินของเคาน์เตอร์เซอร์วิส)

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าที่จุดบริการชำระบิลตามร้านค้านี้ กรุณาพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อไปชำระค่าสินค้า

ภาพโดยรวม

ภาพโดยรวม

เงื่อนไขในการชำระเงิน

 1. 1.มีค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน และค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันในแต่ละผู้รับชำระเงิน
 2. 2.ยอดเงินขั้นต่ำที่ชำระได้ไม่น้อยกว่า 1 บาทต่อใบชำระเงิน
 3. 3.ยอดเงินสูงสุดที่ชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อใบชำระเงิน
 4. 4.โปรดชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดการสั่งซื้อนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 5. 5.วันที่จัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับการชำระเงินจริงภายในเวลาที่กำหนด
  ระบบจะทำการคำนวณวันที่จัดส่งสินค้าใหม่ตามวันที่ได้รับการชำระเงินจริง โปรดตรวจสอบวันที่จัดส่งอีกครั้งหลังการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

 1. 1.พิมพ์ใบชำระเงินค่าสินค้า
 2. 2.นำใบชำระเงินค่าสินค้าไปที่จุดบริการชำระเงินที่แสดงไว้ได้ทุกที่
 3. 3.ยื่นใบชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานทำการสแกนบาร์โค้ด
 4. 4.ชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดที่จุดรับชำระบิล
 5. 5.ท่านจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อทางอีเมล
 6. 6.ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการสั่งซื้อของท่านได้ที่หน้า WOS ของ MISUMI โดยใช้การ "ค้นหาประวัติการสั่งซื้อของฉัน"

การชำระเงินสดตอนรับสินค้า

ชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดตอนรับสินค้า

วิธีการชำระเงิน

 1. 1.ชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดตามมูลค่าในการสั่งซื้อสินค้าที่รวมภาษีแล้วตอนที่รับสินค้า
 2. 2.จำกัดวงเงินในการสั่งซื้อไม่เกิน 180,000 บาท รวมรายการที่ยังไม่ได้จัดส่ง
 3. 3.เราจะปฏิเสธการส่งสินค้าหากท่านไม่สามารถชำระค่าสินค้าตามมูลค่าในการสั่งซื้อนั้น

การชำระเงินล่วงหน้า

ท่านสามารถเลือกการชำระเงินล่วงหน้า

วิธีการชำระเงิน

1. โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าผ่านทางธนาคารไปยังบัญชีธนาคารนี้

ชื่อบัญชี บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 101-206215-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสาทร

หรือ โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าผ่านทางพร้อมเพย์

ชื่อบัญชี บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540008838

หรือ สแกน QR Code เพื่อชำระสินค้า ตามภาพข้างด้านล่าง

QR Code
 1. 2.ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินของธนาคาร ลูกค้าเป็นผู้จ่าย
 2. 3.ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมกับชื่อบริษัทฯของลูกค้ามาที่ E-mail : cs@misumi.co.th Fax : 038-959202
 3. 4.โปรดชำระเงินภายใน 7 วันหลังการสั่งซื้อ
 4. 5.วันที่จัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับการชำระเงินจริงภายในเวลาที่กำหนด
  ระบบจะทำการคำนวณวันที่จัดส่งสินค้าใหม่ตามวันที่ได้รับการชำระเงินจริง โปรดตรวจสอบวันที่จัดส่งอีกครั้งหลังการชำระเงิน