(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 22/5/2022 to 6:00 23/5/2022. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้าอาจจะล่าช้าเนื่องจาก COVID-19 ในประเทศจีน | Notice of the shipment may be delayed due to COVID-19 in China > คลิก

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552

บทนำ / การบอกกล่าวและการยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่านเท่ากับเป็นการยอมรับเงื่อนไขของนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยเรา ดังนั้น ท่านต้องอ่านนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียดเพื่อเป็นการรับรองว่าท่านรับทราบเงื่อนไขนี้

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา th.misumi-ec.com/ และการใช้ข้อมูลนั้น หากท่านมีคำถามหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือการใช้เว็บไซต์ โปรดติดต่อเราได้ที่ mailto@misumi.co.th

ข้อมูลและการนำไปใช้

ท่านไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวในการใช้เว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม บริการซึ่งท่านได้เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์นี้อาจต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน และเพื่อส่งจดหมายข่าว ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อัพเดท และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่ต้องการรับไปรษณีย์จากเรา กรุณาอ้างอิงถึงย่อหน้าด้านล่างนี้ในหัวข้อ "Opt Out"

เมื่อท่านได้ส่งคำสั่งซื้อ หรือทำการสั่งซื้อจาก th.misumi-ec.com/ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน ส่งอีเมล์ถึงท่านเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ หรือเพื่อติดต่อท่านทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ หากเรามีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือการสั่งซื้อของท่าน

และเช่นเดียวกับเว็บไซต์ปกติทั่วไป ในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะลงบันทึกข้อมูลอย่างเช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ ประเภทของบราวเซอร์ซอฟแวร์ และระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ วันที่และเวลาที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ที่อยู่เว็บไซต์ (ถ้ามี) จากที่ซึ่งท่านเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเว็บไซต์ของเรา ที่อยู่เว็บไซต์(ถ้ามี) ที่ซึ่งท่านเข้าใช้จากเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลคล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกทั้งเรายังรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเข้าใช้ของท่านและผู้เข้าใช้ท่านอื่น เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เราจัดให้ผ่านเว็บไซต์ เราจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการสร้างหรือรักษาประวัติส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากท่าน

โดยทั่วไปเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านการใช้เว็บไซต์ของท่านให้แก่บุคคลที่สาม แต่อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่พนักงานของเรา ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน และผู้ได้รับมอบหมายเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้สามารถให้บริการอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (เช่น บริการบำรุงรักษาหรือดูแลเว็บ) ในนามของเรา
เพื่อความปลอดภัยของการชำระเงินออนไลน์ บริษัทไม่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมบัตรเครดิตของผู้บริโภค การชำระเงินออนไลน์ทั้งหมดจะดำเนินการผ่านเกตเวย์การชำระเงินของบริษัท ทางบริษัทจัดจ้างผู้รับจ้างช่วง เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐาน PCI DSS
อีกทั้งเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามหากเราเชื่อว่าเราได้รับการร้องขอให้ทำเช่นนั้นด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ (1) บังคับจากกฎหมาย (2) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือการร้องขอจากรัฐ (3) เพื่อป้องกัน สอบสวน สืบสวน หรือฟ้องร้องความผิดทางอาญา หรือการโจมตีด้านความมั่นคงทางเทคนิคของเว็บไซต์ หรือเครือข่ายของเรา และ/หรือ (4) เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือสาธารณะ

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์มักเก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ฟของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นั้น คุกกี้จะมีข้อมูล เช่น ไอ ดี (ID) ของผู้ใช้เฉพาะที่เว็บไซต์ใช้เพื่อติดตามไปยังหน้าไซต์ที่ท่านได้เข้าใช้ เราใช้คุกกี้แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวท่านไว้ในคุกกี้ของท่าน ตลอดเวลาที่เราใช้คุกกี้ เรายังติดตามและรักษาความเป็นเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้ไว้ทันทีก่อนที่จะทำการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะไม่ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์อื่นของท่าน

ท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้โดยการปิดมันในบราวเซอร์ของท่าน หากท่านปิดคุกกี้ เราจะไม่สามารถติดตามคำสั่งซื้อของท่านได้ในการสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่สามารถรับรองได้ว่าท่านเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีของท่านได้

OPT OUT และ/หรือ การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านไม่ต้องการรับสิ่งต่างๆ จากเราอีกต่อไป หรือต้องการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากฐานข้อมูลของมิซูมิ กรุณาติดต่อ mailto@misumi.co.th หรือเมื่อท่านรับสิ่งต่างๆ จากเราทางอีเมล์ หรือการติดต่อสื่อสารอย่างอื่น ท่านสามารถใช้หัวข้อ "OPT OUT" ในการติดต่อสื่อสารดังกล่าวเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าท่านไม่ต้องการรับสิ่งต่างๆ จากเราอีกต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่านได้ (เช่น ชื่อ และข้อมูลติดต่อ) ในการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น กรุณาติดต่อเราโดยการโทรมาที่ +66-38-959200 หรือเขียนมายังข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง กรุณาแน่ใจว่าท่านได้ใส่ชื่อเต็มและที่อยู่อีเมล์ของท่านเมื่อทำการลงทะเบียนหรือทำการสั่งซื้อจากเรา โปรดทราบว่าคำร้องต่างๆ เพื่ออัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะใช้เวลาในการดำเนินการ 6-8 สัปดาห์

การแก้ไขนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

อินเตอร์เน็ตและประโยชน์ที่นำเสนอจะมีการหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว ตามผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และกฎหมายของประเทศที่ใช้ ดังนั้น มิซูมิขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเดท และแก้ไขนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลา ท่านสามารถดูนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วได้จากวันที่ "อัพเดทล่าสุด" ตรงด้านบนสุดของหน้านี้ หรือส่งอีเมล์มาที่ mailto@misumi.co.th หรือติดต่อมิซูมิตามที่อยู่นี้

บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 300/24 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีย์บอร์ด ซอย 5
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว และนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงใช้กับข้อมูลซึ่งเรารวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น เราขอให้ท่านอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของทุกไซต์ที่ท่านเข้าใช้

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด