(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน สิงหาคม 2564 | Notification holiday in August 2021 > คลิก
  • Monthly Promotion พั้นช์เคลือบ TiCN
  • MRO cost value product MITSUBISHI
  • Specail offer SMC
  • Mobile Technical center

Popular brand

Promotion

ชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ

สินค้าชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติท

ความปลอดภัย,อุปกรณ์ทั่วไป

สินค้าความปลอดภัย

อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม

สินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม

สายไฟและอุปกรณ์

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

เครื่องมือในกระบวนการผลิต