(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 15:00 to 22:00 24/10/2021. We apologize for the inconvenience.
  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2564 | Notice holiday in October 2021 > คลิก
  • MISUMI Battery
  • Purging
  • IDEC Compare Product

Popular brand

Promotion

ชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ

สินค้าชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติท

ความปลอดภัย,อุปกรณ์ทั่วไป

สินค้าความปลอดภัย

อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม

สินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม

สายไฟและอุปกรณ์

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

เครื่องมือในกระบวนการผลิต