(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 to 22:00 5/2/2023. We apologize for the inconvenience.

ดาวน์โหลด CAD

ดัชนีสำหรับการดาวน์โหลด CAD ( รูปแบบ DXF)

* กรุณาทำการเข้าสู่ระบบเมื่อต้องการใช้ CAD