(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024

MISUMI Website Information

02/07/2024

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2567

มิซูมิ(ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการเดือนในกรกฎาคมและสิงหาคม 2567 ดังนี้
29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (EC) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer
Subject : Notification holiday in July and August 2024

Please be informed that MISUMI (Thailand) will be closed as below
29 July 2024 Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua's Birthday
12 August 2024 H.M. Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday / Mother's Day

Request a Quote or Place an Order on Website (EC) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely,

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.