(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อมูล RoHS

RoHS

มาตรฐาน RoHS มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดสารอันตรายบางชนิดที่ใช้กันทั่วไปในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ MISUMI ได้มีการทดสอบคือ แคดเมียม(Cd), ตะกั่ว(Pb), ปรอท(Hg), เฮกซะวาเลนท์โครเมียม(Cr VI), โพลิโบรมิเนทไบฟินิล(PBB), โพลิโบรมิเนทไดฟินิลอีเทอร์(PBDE), บิส (2-เอทิลเฮกซิล) พทาเลต(DEHP), บิวทิลเบนซิลพทาเลต(BBP), ดิบิวทิลพทาเลต(DBP), และ ไดไอโซบิวทิลพทาเลต(DIBP). เครื่องหมาย RoHS ที่ระบุในโบรชัวร์, แคตตาล็อค และ/หรือ แคตตาล็อคออนไลน์ของเรานั้นบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีสารจำกัด (10 สาร) 2011/65/EU หรือมีน้อยกว่าค่าจำกัด

หมายเหตุ: เครื่องหมาย RoHS ของ MISUMI ไม่ได้ระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดหรือ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ CE

จำนวน สาร ไอเท็มหัวเรื่องและ การใช้งาน ค่า จุดเทรสโฮลด์
6RoHS สารสั่ง 1 แคดเมียม(Cd)   แคดเมียมมีอยู่ในโลหะผสมที่มีสังกะสี (ทองเหลือง, สังกะสี, การหล่อฉีด, บัดกรีไร้สารตะกั่ว ฯลฯ ), การชุบผิว, พลาสติก, ยาง, การเคลือบผิว ฯลฯ 100 ppm หรือน้อยกว่า
ข้อยกเว้น แคดเมียมในหน้าสัมผัสของวงจรไฟฟ้าและแคดเมียมในการชุบผิว ยกเว้นการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ 91/338 / EEC ซึ่งเป็นข้อกำหนดของ EU EEC (ไม่มีขีด จำกัด)
2 ตะกั่ว(Pb) ตะกั่วมีอยู่ในโลหะผสมทุกชนิด ตะกั่วบัดกรี รายการทั้งหมดนอกเหนือจากข้อยกเว้นต่อไปนี้ 1000 ppm หรือน้อยกว่า
  ข้อยกเว้น ตะกั่วซึ่งผสมกับเหล็ก 3500 ppm หรือน้อยกว่า
ตะกั่วซึ่งผสมกับอลูมิเนียม 4000 ppm หรือน้อยกว่า
ตะกั่วซึ่งผสมกับทองแดง 40000 ppm หรือน้อยกว่า
ตะกั่วที่ใช้ในการบัดกรีซึ่งมีตะกั่วมากกว่าหรือเท่ากับ 85%ของตะกั่ว (ไม่มีขีด จำกัด)
3 ปรอท(Hg) ปรอทมีอยู่ในทุกรายการนอกจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็กและหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบหลอดตรง 1000 ppm หรือน้อยกว่า
4 โครเมียมเฮกซะวาเลนท์(Cr VI) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ทั้งหมดในการชุบโครเมต, การชุบการเคลือบ ฯลฯ โลหะโครเมียมและโครเมี่ยมในโลหะผสมได้รับการยกเว้น 1000 ppm หรือน้อยกว่า
5 โพลิโบรมิเนทไบฟินิล(PBB) สารหน่วงการติดไฟ 1000 ppm หรือน้อยกว่า
6 โพลิโบรมิเนทไดฟินิลอีเทอร์(PBDE) สารหน่วงการติดไฟ 1000 ppm หรือน้อยกว่า
  7 บิส (2-เอทิลเฮกซิล) พทาเลต(DEHP) ใช้เป็นสารที่ทำให้เกิดความความอ่อนตัวในเนื้อพลาสติก 1000 ppm หรือน้อยกว่า
  8 บิวทิลเบนซิลพทาเลต(BBP) ใช้เป็นสารที่ทำให้เกิดความความอ่อนตัวในเนื้อพลาสติก 1000 ppm หรือน้อยกว่า
  9 ดิบิวทิลพทาเลต(DBP) ใช้เป็นสารที่ทำให้เกิดความความอ่อนตัวในเนื้อพลาสติก  1000 ppm หรือน้อยกว่า
  10 ไดไอโซบิวทิลพทาเลต(DIBP) ใช้เป็นสารที่ทำให้เกิดความความอ่อนตัวในเนื้อพลาสติก 1000 ppm หรือน้อยกว่า

วิธีตรวจสอบข้อมูล RoHS ของผลิตภัณฑ์

  • แต่ละผลิตภัณฑ์มีข้อมูล RoHS ระบุในหน้าเว็บไซด์ บริเวณใต้แท็บ " หมายเลขผลิตภัณฑ์"
  • เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ระบุเป็น "10" ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ระบุเป็น "-"