(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

รายชื่อแบรนด์

ค้นหาตามลำดับตัวอักษร

Recommended Brands

  • เครื่องมือคุณภาพ เที่ยงตรง แม่นยำ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
  • อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับห้องแลปและคลีนรูม
  • ผู้นำด้านเทคโนโลยีล้ำสมัย เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกกว่า 3,600 รายการ
  • ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม จากประเทศี่ปุ่นกว่า 8,000 รายการ

K

N

S

T