(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

ท่อหด

ท่อหด คือ สายยาง ที่หดตัวเมื่อได้รับความร้อนวัสดุ ของท่อ การหดตัวด้วยความร้อน ได้แก่ โพลีโอเรฟิน โร ฟลูออโรโพลิเมอร์ ฯลฯ และความร้อนจะหดตัวเมื่อใช้ความร้อนด้วยปืนความร้อนเป็นต้นเมื่อเลือกขนาด สายยาง ให้เลือก สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หลังจากการหดตัวสมบูรณ์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ชิ้นงานที่จะนำมาเคลือบ เล็กน้อย แต่คุณต้องใส่ใจกับการ การใช้งาน และความหนาของ สายยาง ด้วย
CAD
วันจัดส่ง
 • ทั้งหมด
 • บริการจัดส่งวันเดียวกัน
 • 1 วันหรือน้อยกว่า
 • 2 วันหรือน้อยกว่า
 • 3 วันหรือน้อยกว่า
 • 4 วันหรือน้อยกว่า
 • 5 วันหรือน้อยกว่า
 • 6 วันหรือน้อยกว่า
 • 7 วันหรือน้อยกว่า
 • 9 วันหรือน้อยกว่า
 • 10 วันหรือน้อยกว่า
เรียงลำดับตาม
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. ต่อไป >>