(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2564 | Notice holiday in October 2021 > คลิก

TRUSCO

TRUSCOLogo Image
ด้วยความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นไปได้ในฐานะผู้ค้าส่งเท่านั้นเราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์เอกชนที่เน้นคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ และ ค่า เพิ่ม