(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ CSV

1 เลือกสินค้าที่ต้องการ

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าใน รายการชิ้นส่วนของฉัน เป็นไฟล์ CSV
โดยคลิกเลือกสินค้าจากรายการที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ CSV

2 ดาวน์โหลด CSV ไฟล์

คลิกปุ่ม 'ดาวน์โหลด CSV' เพื่อดาวน์โหลดรายการที่เลือก
และคลิกปุ่ม 'ดาวน์โหลด' เพื่อยืนยันการดาวน์โหลด

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ CSV

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ CSV