(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (Volume Discounts)

ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อของสินค้า

ส่วนลดตามปริมาณจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก
อัตราส่วนลดจะแตกต่างไปตามจำนวนที่สั่งและชนิดสินค้า ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อนี้ได้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

ตัวอย่าง : ส่วนลดตามปริมาณของสินค้า Block Punch

Quantity Discount rate
1 - 9 Unit price
10 - 29 5%
30 - 99 10%
100 - 199 15%
More than 200 To be quoted

* Volume discount price (rounded down to nearest baht)

ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อของตัวเลือกสเปคเพิ่มเติม (Alteration)

ตัวเลือกสเปคเพิ่มเติมบางส่วนมีส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อเช่นเดียวกับสินค้าปกติ (อาจมีบางกรณีที่ไม่มีส่วนลดตามปริมาณแก่ตัวเลือกสเปคเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้จากหน้าสินค้า)

ตัวอย่าง: การลดราคาตามปริมาณการสั่งซื้อของตัวเลือกสเปคเพิ่มเติม

รายการที่สั่ง: รหัสสินค้า H-PHAS8-70-P5.00-PKC-TKC = 10 ชิ้น

สินค้า H-PHAS8 651 x 0.95 = 618.45
ตัวเลือกสเปคเพิ่มเติม PKC 210 x 0.95 = 199.50
ตัวเลือกสเปคเพิ่มเติม TKC 70 x 0.95 = 66.50

ราคา: 884 บาท (ต่อชิ้น) x 10 = 8,840.00 บาท (ปัดเศษลง)

หากเป็นตัวเลือกสเปคเพิ่มเติมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีการลดราคาจากสินค้าปกติอยู่ สินค้านั้นจะไม่ได้รับส่วนลดตามปริมาณอีก