(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สินค้า

การค้นหาสินค้าผ่านช่องค้นหา

ค้นหาสินค้าผ่านช่องค้นหา

* เพื่อการรับชมวิดีโอ กรุณาใช้ Chrome, Firefox หรือ IE ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป

สามารถค้นหาสินค้าได้จากช่องค้นหาด้านบนเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1

ค้นหาด้วยชื่อสินค้าหรือคำค้นหา (Keyword search)

เมื่อเข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ (Top page) ใส่คำค้นหาที่ช่องค้นหา จากนั้นวางเม้าท์บนคำค้นหา (Keyword Suggestion)
จะแสดงรูปสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหา แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ กลุ่มสินค้ายอดนิยม (Popular Categories), สินค้ายอดนิยม (Popular Products) และ แบรนด์ยอดนิยม (Popular Brands)

ทำให้การค้นหาสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเลือกสินค้าได้อย่างถูกต้องและประหยัดเวลาในการคลิกดูสินค้า

ขั้นตอนที่ 2

สามารถดูรายละเอียดเบื้องต้น เช่น กลุ่มสินค้า, สินค้า และแบรนด์ เมื่อวางเม้าส์บนรูปสินค้า ระบบจะแสดงข้อมูลตามรูป

ขั้นตอนที่ 3

ค้นหาด้วยรหัสสินค้า (Part number search)

ค้นหาสินค้าด้วยรหัสสินค้า (Part number) ระบบจะแสดงข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับรหัสสินค้า (Part number) นั้น และเมื่อทำการเข้าสู่ระบบ (Login) จะสามารถคลิกใส่สินค้าในตะกร้า (Add to cart) เพื่อทำการสั่งซื้อได้สะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 4