(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สมาชิกและสิทธิประโยชน์

การเข้าสู่ระบบ

สามารถเข้าระบบได้โดยกดปุ่ม 'ล็อกอิน' บริเวณด้านขวาบนของเว็บไซต์
กรอก 'ชื่อที่ใช้เข้าระบบหรืออีเมล' และ 'รหัสผ่าน' จากนั้นคลิกปุ่ม 'เข้าสู่ระบบ'

การเข้าสู่ระบบ

การบันทึก 'ชื่อที่ใช้เข้าระบบหรืออีเมล' และ 'รหัสผ่าน'
(Username and Password)

สามารถบันทึก 'ชื่อที่ใช้เข้าระบบหรืออีเมล' และ 'รหัสผ่าน' (Username and Password)ไว้ได้ใน browser
เพื่อความสะดวกในการล็อกอินครั้งต่อไป

สำหรับการบันทึกลงใน browser จะแสดงหน้าต่าง (ตามรูป) หากต้องการบันทึกคลิก 'Save' เพื่อทำการบันทึก

Google Chrome
Google Chrome

Firefox
Firefox

Internet Explorer
Internet Explorer