(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สินค้า

* เพื่อการรับชมวิดีโอ กรุณาใช้ Chrome, Firefox หรือ IE ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป

ค้นหาจากหมวดสินค้าและเลือกสินค้าตามสเปก

  1. 1. สามารถค้นหาได้จากกลุ่มสินค้าหลักที่แถบเมนูด้านซ้าย
  2. 2. เลือกกลุ่มสินค้ารอง จากนั้นจะปรากฏรายการกลุ่มสินค้าย่อย
  3. 3. เลือกกลุ่มสินค้าย่อย เพื่อไปยังหน้ารายการสินค้า
ค้นหาสินค้าจากหมวดสินค้า
  1. 4. สามารถเลือกสเปกสินค้าที่ต้องการที่แถบ 'กำหนดค่า' (Configure) เพื่อจำกัดการค้นหาตามสเปก, ขนาดสินค้าและสเปกที่กำหนด เพื่อเลือกสินค้าที่ต้องการและเข้าสู่หน้าสินค้าต่อไป
เลือกสเปกสินค้าที่ต้องการ
  1. 5. สามารถลบข้อมูลสเปคสินค้าที่เลือกโดยคลิกปุ่ม 'ลบทั้งหมด' หรือเลือกลบบางข้อมูลสเปคสินค้าได้เช่นกัน
เลือกสเปกสินค้าที่ต้องการ