(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วิธี Copy รหัสสินค้าและจำนวนสินค้าไปที่ Excel

คลิกปุ่ม 'Copy' เพื่อทำการคัดลอกข้อมูลรหัสสินค้าและจำนวนจากหน้า eCatalog
*ปุ่ม 'Copy' จะปรากฏหลังจากเลือกรหัสสินค้าสมบูรณ์แล้ว

ส่งรายชื่อสินค้าไปที่ Excel

วางข้อมูลในโปรแกรม Excel

เปิดโปรแกรม Excel คลิกขวาที่เซลและเลือกคำสั่งวาง (Paste) เพื่อวางข้อมูลรหัสสินค้าและจำนวนที่คัดลอกมา