(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

วิธีการใช้คูปองส่วนลด

ดูรายการคูปองที่ได้รับ

สามารถดูรายการคูปองส่วนลดโดยคลิกที่ ▼ บนแถบ User name ด้านขวาบน และคลิกเมนู 'รหัสส่วนลด'

เข้าดูรายการคูปองส่วนลดที่คุณได้รับได้ 2 วิธี

ตรวจสอบรหัสคูปองส่วนลดที่คุณได้รับ และเงื่อนไขของคูปอง

ตรวจสอบรหัสคูปองส่วนลดที่คุณได้รับ และเงื่อนไขของคูปอง

การใช้งานคูปอง

สามารถใช้คูปองได้ในขั้นตอนการสั่งซื้อหรือขอใบเสนอราคา โดยการระบุรหัสคูปอง และคลิกปุ่ม "ใช้งาน" เมื่อคูปองได้มีการใช้งานอย่างถูกต้อง คุณจะได้รับส่วนลดทุกรายการที่ตรงตามเงื่อนไข

1.การใช้งานคูปองในหน้า ใบเสนอราคา, รายการสั่งซื้อ

กรอกรหัสคูปองแล้วกด "ใช้งาน" ระบบจะแสดงส่วนลดของแต่ละรายการที่ตรงกับเงื่อนไขคูปองส่วนลด

การใช้งานคูปองในหน้า ใบเสนอราคา, รายการสั่งซื้อ หลังจากเลือกรหัสส่วนลดแล้ว

1. รหัสส่วนลดจะแสดงในช่อง รหัสส่วนลด
2. ราคาต่อหน่วยจะแสดงราคาส่วนลด
3. ในส่วนยอดรวมจะแสดงส่วนลดรวมทั้งหมด

การใช้งานคูปองในการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ขอใบเสนอราคา
หากคุณทำใบเสนอราคาด้วยคูปองส่วนลดได้แต่พบข้อผิดพลาดเมื่อต้องการสั่งสินค้าจากใบเสนอราคานั้นๆ
อาจเกิดจากกสาเหตุดังนี้

 1. 1.คูปองนั้นอาจหมดอายุแล้ว
 2. 2.อาจมีผู้ใช้อื่นในองค์กรเดียวกับคุณ ใช้รหัสคูปองนั้นเพื่อสั่งซื้อแล้ว (กรณีเป็นคูปองแบบใช้ครั้งเดียวที่ใช้ได้มากกว่า 1 ผู้ใช้งาน)

แบรนด์ที่งดร่วมรายการ

รายการแบรนด์ที่ไม่สามารถใช้คูปองส่วนลดได้นี้ เป็นการงดร่วมรายการทุกแคมเปญ ซึ่งจะมีการอัพเดทเรื่อยๆ
หมายเหตุ: แบรนด์ที่เข้าร่วมหรืองดร่วมรายการของแต่ละแคมเปญอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละแคมเปญประกอบ

A ASAHI KASEI
K KOGANEI
M MISUMI
MITSUBISHI ELECTRIC
MITUTOYO
O ORIENTAL MOTOR
S SMC
SUIDEN
T TOYOX
TAKIGEN

เงื่อนไขในการใช้คูปอง

เงื่อนไขการใช้คูปองนี้ เป็นเงื่อนไขของการใช้คูปองส่วนลดทุกกรณี

หมายเหตุ: เงื่อนไขการใช้คูปองของแต่ละแคมเปญอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละแคมเปญประกอบ

 1. 1.คูปองส่วนลดใช้สำหรับสินค้าที่มีรายละเอียดบนเว็บไซต์มิซูมิ (eCatalog) เท่านั้น และใช้ได้สำหรับการสั่งซื้อทางระบบออนไลน์ (EC) เท่านั้น (คูปองไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อทางแฟ็กซ์หรือโทรศัพท์)
 2. 2.ในการใช้คูปองส่วนลดสั่งซื้อสินค้าหลายรายการ ระบบจะทำการเฉลี่ยส่วนลดให้กับสินค้าแต่ละรายการอย่างเหมาะสม
 3. 3.เมื่อมีการเฉลี่ยส่วนลดสำหรับสินค้าหลายรายการและมีการปัดเศษ อาจมีความคลาดเคลื่อนระหว่างส่วนลดรวมที่แสดงกับผลรวมของส่วนลดจริงแต่ละรายการ โปรดจดบันทึกจำนวนส่วนลดรวมสำหรับรายการสินค้าที่คุณจะสั่งซื้อ
 4. 4.ในการสั่งซื้อแต่ละครั้งใช้รหัสคูปองส่วนลดได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้น
 5. 5.คูปองส่วนลดจะต้องใช้ก่อนวันหมดอายุที่ระบุ
 6. 6.รหัสส่วนลดจะมีผลหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ และไม่สามารถใช้ได้กับคำสั่งซื้อสินค้าดังนี้:
  • - การสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1,000 ชิ้นต่อ 1 การสั่งซื้อ หรือการสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาต่อชิ้นต่ำกว่า 10 บาท
  • - การสั่งซื้อสินค้าที่ยังไม่ได้รับการยืนยันวันจัดส่งและราคา เช่น Big Order
  • - การสั่งซื้อสินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษต่างๆ
 7. 7.รหัสส่วนลดอาจไม่สามารถใช้ได้หากมีการแก้ไขคำสั่งซื้อ
 8. 8.หากมีการคืนสินค้าที่ใช้ส่วนลดจากคูปอง ส่วนที่เรียกคืนนั้นจะจำกัดเท่ากับมูลค่าที่จ่ายจริงหลังหักส่วนลด
 9. 9.คูปองไม่สามารถออกใหม่ได้ ในกรณีสูญหาย
 10. 10.มิซูมิขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้คูปองได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. 11.คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 12. 12.มิซูมิขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คูปอง ปฏิเสธการใช้คูปอง หรือจำกัดสิทธิ์ในการใช้คูปอง ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ