(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ค้นหาสินค้า / การใช้งานเว็บไซต์

 1. Q1 ค้นหาสินค้าแล้วไม่พบ ควรทำอย่างไร?

  A1

  ตรวจดูให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าของแบรนด์ที่มิซูมิมีจำหน่าย และตรวจดูว่ารหัสสินค้านั้นตรงกับรหัสในแคตตาล็อก หากยังไม่พบสินค้าที่ค้นหา กรุณาติดต่อฝ่าย Technical Support โทร. 033-684-730 กด 7 หรืออีเมล askmisumi@misumi.co.th

 2. Q2 จะสั่งสินค้าที่ไม่มีในแคตตาล็อกได้อย่างไร?

  A2

  สำหรับแบรนด์มิซูมิ
  การขอราคาสินค้าจากดรออิ้งหรือมีการปรับแต่งพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 033-684-730 กด1 หรืออีเมล cs@misumi.co.th

  สำหรับแบรนด์อื่นๆที่ไม่ใช่แบรนด์มิซูมิ
  การขอราคาสินค้าจากดรออิ้งหรือมีการปรับแต่งพิเศษ โปรดติดต่อ Technical Support โทร. 033-684-730 กด 7 หรืออีเมล askmisumi@misumi.co.th

 3. Q3 จะขอราคาหรือสั่งซื้อสินค้าแบรนด์อื่นๆนอกเหนือจากแบรนด์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้หรือไม่?

  A3

  สามารถทำได้ เราอาจจะเสนอราคาหรือรับคำสั่งซื้อสินค้าสินค้าแบรนด์อื่นๆนอกเหนือจากแบรนด์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้ กรุณาติดต่อ Technical Support โทร. 033-684-730 กด 7 หรืออีเมล askmisumi@misumi.co.th