(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วิธีใช้งานเมนู 'รายการชิ้นส่วนของฉัน' (My Components)

ลูกค้าสามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้าหรือรหัสสินค้าที่สนใจ ใส่ในแฟ้มที่เมนู 'รายการชิ้นส่วนของฉัน' (My Components)
และสามารถสร้างแฟ้มเพื่อจัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ได้อีกด้วย
คลิก Save part numbers เพื่อดูขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล

หลังคลิกรูปโฟลเดอร์ที่เมนูด้านขวา จะปรากฏหน้าต่างรายการสินค้าที่เลือกไว้
เลือกสินค้าเพื่อทำรายการต่อไป เช่น ใส่ในรถเข็น, ย้ายโฟลเดอร์, หรือคลิกปุ่ม 'รายการชิ้นส่วนของฉัน'

หลังจาก login สามารถคลิกเมนู 'รายการชิ้นส่วนของฉัน' ได้จาก 3 ตำแหน่งคือ

  1. 1. คลิก 'รายการชิ้นส่วนของฉัน' ที่แถบเมนูด้านบนเว็บไซต์
  2. 2. คลิกที่แถบ user ที่ด้านบน และคลิกเมนู 'การใช้งานของฉัน' และเมนู 'รายการชิ้นส่วนของฉัน'
  3. 3. คลิกที่รูปโฟลเดอร์ (รายการชิ้นส่วนของฉัน) ที่เมนูด้านขวาและเลือกสินค้าเพื่อทำรายการขั้นตอนต่อไป
My Components

หลังคลิกรูปโฟลเดอร์ที่เมนูด้านขวา จะปรากฏหน้าต่างรายการสินค้าที่เลือกไว้
เลือกสินค้าเพื่อทำรายการต่อไป เช่น ใส่ในรถเข็น, ย้ายโฟลเดอร์, หรือคลิกปุ่ม 'รายการชิ้นส่วนของฉัน'

My Components

วิธีดูสินค้าใน 'รายการชิ้นส่วนของฉัน' (My Components)

ข้อมูลสินค้าที่ถูกจัดเก็บจะปรากฏในโฟลเดอร์หลัก (Main Folder) สามารถคลิกที่สินค้าเพื่อดูข้อมูล

My Components

วิธีนำสินค้าไปใส่ใน 'ตะกร้าสินค้า' จากเมนู 'รายการชิ้นส่วนของฉัน' (My Components)

สินค้าที่จัดเก็บใน 'รายการชิ้นส่วนของฉัน' (My Components) สามารถเลือกนำไปใส่ใน 'ตะกร้าสินค้า' เพื่อทำการสั่งซื้อขั้นตอนต่อไป

**ลูกค้าต้องเลือกรหัสสินค้าครบสมบูรณ์และคลิกเลือกสินค้าใส่ใน รถเข็น

คลิกเพื่อดูวิธีเลือกสเปกสินค้า

My Components

My Components

วิธีการย้ายข้อมูลสินค้าไปยังแฟ้มอื่น

เลือกสินค้าที่ต้องการย้าย และคลิกปุ่ม 'ย้าย' เพื่อทำการย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น
เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องย้ายและคลิกปุ่ม 'ย้ายไปยังโฟลเดอร์ปลายทางที่เลือก'

My Components

My Components

วิธีการลบข้อมูลสินค้า

เลือกสินค้าที่ต้องการลบจากรายการสินค้า และคลิกปุ่มรูปถังขยะ (ตามภาพ) เพื่อทำการลบ

My Components

วิธีการสร้างแฟ้มใหม่

ตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้าง เลือกปลายทางที่จะจัดเก็บและคลิกปุ่ม 'สร้างใหม่' เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่

My Components

My Components

วิธีการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อและกดปุ่ม 'เปลี่ยนชื่อ' ที่แถบด้านบน
ใส่ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ในช่อง 'ชื่อใหม่' และกดปุ่ม 'เปลี่ยนชื่อ'

My Components

วิธีการย้ายแฟ้ม

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย และคลิกปุ่ม 'ย้าย' ที่แถบด้านบน
เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการย้าย และคลิกปุ่ม 'ย้ายไปยังโฟลเดอร์ปลายทางที่เลือก'

My Components

My Components