(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

File Format List

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าที่ปรับแต่งค่าได้ในรูปแบบดังนี้

2D CAD data

IGES
DWG>=14
DXF (2004-2006, 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015)
Parasolid

3D CAD data

Autodesk Inventor (2011, 2012, 2013, 2014, >=R5.3) CATIA®
Pro/ENGINEER Wildfire (>=V5)
Solid Edge (ST2, ST3, ST4, ST5)
Solid Works®
NX (7, 7.5, 8, 8.5)
IGES
SAT (7)
STEP
Parasolid

ข้อมูลดาวน์โหลด

ข้อมูลที่ดาวน์โหลดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ zip file

Normal Data (Native Format)

PARTcommunity ให้คุณสามารถดาวน์โหลด native CAD แล้วเปิดไฟล์ในซอฟแวร์ CAD ของคุณโดยไม่ต้องแปลง format

Normal Data (Intermediate Format)

คุณสามารถเลือกรูปแบบ SAT, IGES หรือ STEP แล้วแปลง format หลังจากดาวน์โหลด

Supported Formats

ประเภท CAD ชื่อโปรแกรม CAD หรือชื่อรูปแบบไฟล์ที่ใช้งานได้ สกุลไฟล์ ตำแหน่งของเมนูป็อปอัพ
ไฟล์ 3D (Native) Autodesk Inventor (2024,2023, 2022, 2021, 2020, 2019, ) .ipt 3D
CATIA (>=V5) .catpart 3D
CATIA Macro >=V5 .catscript 3D
Creo Elements/Direct Modeling (>=17.0) .lsp 3D
Creo Parametric (10, 9, 8, 7, 6, 5) .prt.1 3D
NX (>=12, 2206, 1980, 1953, 1926, 1899, 1872, 1847) .prt 3D
Solid Edge (2023, 2022, 2021, 2020, 2019) .par 3D
Solid Works Macro (>=2001+) .swb 3D
Solid Works (>=2015) .sldprt 3D
AutoCAD (>=V14) .dwg Other -> 3D
Autodesk Revit .rfa Other -> 3D
BeckerCAD .sat Other -> 3D
Caddy++ (SAT-V4.2) .sat Other -> 3D
CoCreate Modeling (>=2007) .lsp Other -> 3D
IFC(2×3) .ifc Other -> 3D
Microstation (3D) .dgn Other -> 3D
OBJ (WaveFront) .obj Other -> 3D
One Space Modeling (>=2007) .lsp Other -> 3D
PARTjava .zjv Other -> 3D
ไฟล์ 3D ชนิด Intermediate IGES .igs 3D
Parasolid Binary (V15) .x_b 3D
Parasolid Text (V15) .x_t 3D
SAT (7) .sat 3D
STEP (AP203, AP214) .stp 3D
AutomationML .aml Other -> 3D
AVEVA E3D .mac Other -> 3D
Bricscad (via DWG) .dwg Other -> 3D
COLLADA .dae Other -> 3D
DWG >=2013, 2010-2012, 2007-2009, 2004-2006 .dwg Other -> 3D
DXF >=2013, 2010-2012, 2007-2009, 2004-2006 .dxf Other -> 3D
FBX(Filmbox) .fbx Other -> 3D
FBX with additional data .fbx; .json Other -> 3D
IFC4 .ifc Other -> 3D
JT .jt Other -> 3D
Mechanical Desktop (>=V5) .sat Other -> 3D
MegaCAD (SAT-V2.0) .sat Other -> 3D
Metafile 3D(PS3) (V2) .ps3 Other -> 3D
PDF(3D view) (7.01) .pdf Other -> 3D
PDF Datasheet .pdf Other -> 3D
PRO-Desktop .stp Other -> 3D
STL .stl Other -> 3D
Trimble Sketchup 2017 .skp Other -> 3D
VRML (>=V1.0) .wrl Other -> 3D
3D Studio MAX .3ds Other -> 3D
ประเภท CAD ชื่อโปรแกรม CAD หรือชื่อรูปแบบไฟล์ที่ใช้งานได้ สกุลไฟล์ ตำแหน่งของเมนูป็อปอัพ
ไฟล์ 2D (Native) Auto CAD Electrical .mdb Other -> 2D
HP ME 10 (>=V9) .mi Other -> 2D
NX .prt Other -> 2D
ไฟล์ 2D (Intermediate) Bill of material .xml Other -> 2D
Bill of material .json Other -> 2D
Capital .xml Other -> 2D
DWF (A5.5, B5.5, C5.5, A6.0, B6.0) .dwf 2D
DWG (>=2013, 2010-2012, 2007-2009, 2004-2006) .dwg 2D
DXF (>=2013, 2010-2012, 2007-2009, 2004-2006) .dxf 2D
HPGL (V2) .hgl Other -> 2D
Metafile 2D V1,2D(PS2) .ps2 Other -> 2D
MI (>=V8) .mi Other -> 2D
MicroStation DGN (>=V8) .dgn Other -> 2D
2D images / vector files, ฯลฯ Animated GIF(ANIMGIFFILE-640x480, 640x480) .gif Other -> 2D
BMP 2D View, 3D View .bmp Other -> 2D
JPEG 2D View, 3D View .jpg Other -> 2D
SVG .svg Other -> 2D
TIFF 2D View .tif Other -> 2D

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา " โปรแกรม Solidworks ไม่สามารถเปิดข้อมูลที่ดาวน์โหลดในรูปแบบ Solidwork format ได้"

วิธีแก้ปัญหา
ไฟล์ที่ดาวน์โหลดควรมีนามสกุล .swb ซึ่งเป็นไฟล์สำหรับ Solidworks สามารถเปิดได้ 2 วิธีคือ

1) ลากไฟล์ .swb ลงใน โปรแกรม Solidworks

  • ·ลากไฟล์ลงบนแถบชื่อด้านบนของโปรแกรม Solidwork (ไม่ใช่บน Window)
  • ·กำหนดโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการบันทึกไฟล์แล้วกด OK
  • ·แบบสินค้าจะปรากฎขึ้นที่โปรแกรม

2) เลือกฟังก์ชั่นบนแถบเมนู

  • ·คำสั่ง Tool/Macro/Run
  • ·เลือก .swb ไฟล์
  • ·กำหนดโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการบันทึกไฟล์
  • ·แบบสินค้าจะปรากฎขึ้นที่โปรแกรม