(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขอราคาและสั่งซื้อสินค้า

ข้อผิดพลาดในการขอราคา

* เพื่อการรับชมวิดีโอ กรุณาใช้ Chrome, Firefox หรือ IE ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป

หากมีเหตุขัดข้องในขั้นตอนการขอราคาหรือสั่งซื้อลูกค้าสามารถติดต่อมิซูมิได้โดยตรง โดยการกดปุ่ม Contact MISUMI ซึ่งแบ่งเหตุขัดข้องออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 จำนวนสินค้าในสต๊อกไม่เพียงพอต่อความต้องการสามารถกดที่ปุ่ม Contact MISUMI

จำนวนสินค้าในสต๊อกไม่เพียงพอต่อความต้องการ

หลังจากกดปุ่ม Contact MISUMI แล้ว จะแสดง Inquiry Form สำหรับกรอกจำนวนสินค้า และวันจัดส่งที่ต้องการ
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Send Inquiry เพื่อส่ง Inquiry ได้เลย

กรอกจำนวนสินค้า และวันจัดส่งที่ต้องการ

กรณีที่ 2 รหัสสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่พบรหัสสินค้าที่ต้องการ

รหัสสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่พบรหัสสินค้าที่ต้องการ

หลังจากกดปุ่ม Contact MISUMI แล้ว จะแสดง Inquiry Form สำหรับกรอกรหัสสินค้าที่ต้องการ
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Send Inquiry เพื่อส่ง Inquiry ได้เลย

กรอกรหัสสินค้าที่ต้องการ

หลังจากกดปุ่ม Send Inquiry จะแสดงให้เห็นว่า คำร้องได้ถูกส่งสำเร็จแล้ว (สำหรับทั้ง 2 กรณี)
และสามารถกดที่ปุ่ม See Inquiry list

คำร้องได้ถูกส่งสำเร็จแล้ว

เพื่อติดตามหรือตรวจสอบสถานะรายการ Inquiry ต่างๆ ได้
และหากได้รับการตอบกลับจากมิซูมิ ในกรณีที่หาสินค้าได้ตามต้องการ
จะปรากฏปุ่ม Add to Cart ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าใส่รถเข็นและดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนปกติได้เลย

ดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนปกติ