(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ฟังก์ชั่น ตัวอย่าง 3D (3D Preview)

ฟังก์ชันตัวอย่าง 3D (3D Preview) จะแสดงอยู่ในหน้าสินค้า (ตามภาพตัวอย่าง) และสามารถใช้งานเมื่อเลือกรหัสสินค้าจนครบสมบูรณ์แล้ว

ฟังก์ชันตัวอย่าง 3D (3D Preview)

แผงควบคุม 3D Preview

แผงควบคุม 1 : จากบนลงล่าง

 1. 1.Model shading: ตัวเลือกการแสดงผลแบบเงา
 2. 2.Model position: ตัวเลือกการปรับตำแหน่งวัตถุ
 3. 3.Virtual Reality: ตัวเลือกมุมมองสมจริง
 4. 4.Additional functions: ฟังชั่นอื่นๆ เช่น Zoom, Cut, Screenshot

แผงควบคุม 2 : จากซ้ายไปขวา

 1. 1.Cut: แสดงภาพหน้าตัด
 2. 2.Animation: แสดงภาพเคลื่อนไหว
 3. 3.Isometric view: แสดงแบบไอโซเมตริก
 4. 4.Edges: แสดงเส้นโครงร่าง
 5. 5.Shaded with edges: แสดงเงาและเส้นโครงร่าง

การจัดการบน 3D Preview

การหมุนภาพ - คลิกซ้ายข้างบนรูป 3D แล้วเลื่อนเมาส์ไปตามทิศทางที่ต้องการ
การซูมภาพ - กด Ctrl + คลิกซ้ายค้าง เลื่อนเมาส์ขึ้นเพื่อขยายภาพ เลื่อนเมาส์ลงเพื่อลดขนาด

กรณี 3D Preview ไม่ปรากฏหลังจากเลือกสินค้า

Internet Explorer (การติดตั้งโปรแกรม ActiveX control)

เพื่อแสดง 3D Preview ของสินค้าที่คุณเลือก คุณจะต้องติดตั้ง ActiveX Control ลงในบราวเซอร์ก่อน
*ในกรณีไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม ActiveX control

 1. 1.หากข้อมูลแถบ 3D Preview มีข้อความขึ้นว่า "This site might require the following ActiveX control..." ให้กดปุ่ม Install เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
  ฟังก์ชั่น 3D Preview
 2. 2.หลังจากนั้น จะมีหน้าต่างตามภาพปรากฏขึ้น ให้เลือก "Yes" เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด
  ฟังก์ชั่น 3D Preview

*ในกรณี Active X ไม่ได้ถูกติดตั้งอย่างเหมาะสม

โปรดดำเนินการดังนี้ใน Internet Explorer

 1. 1.เลือก Internet Option ในเมนู 'Tool'
 2. 2.เลือกแถบ 'Security'
 3. 3.คลิกไอคอน 'Internet'
 4. 4.คลิกปุ่ม 'Custom Level' เพื่ออนุญาตติดตั้งโปแกรม Active X
 5. 5.คลิก ' Prompt' หรือ 'Enable' ในหัวข้อ 'Download signed ActiveZ control'
ฟังก์ชั่น 3D Preview

ดูข้อมูลการติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ www.partsolutions.com/webviewer

Firefox (การติดตั้ง Java)

เพื่อแสดง 3D Preview ของสินค้าที่คุณเลือก คุณจะต้องติดตั้ง Java ลงในบราวเซอร์ก่อน

โปรดดูวิธีการติดตั้ง Java ที่นี่