(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขอราคาและสั่งซื้อสินค้า

ขอราคา/สั่งซื้อหลายสินค้าพร้อมกันเป็นจำนวนมาก

* เพื่อการรับชมวิดีโอ กรุณาใช้ Chrome, Firefox หรือ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป

"กรณีที่ต้องการขอราคา/สั่งซื้อ หลายรายการในครั้งเดียว มิซูมิ
มี 2 วิธีที่ช่วยเหลือในการขอราคา / สั่งซื้อหลายสินค้า ได้เร็วขึ้น"

1. คัดลอกและวางจาก Excel

1.1 เมื่อเข้าสู่หน้าขอราคา หรือสั่งซื้อ และเลือกวิธีการจัดส่งที่ต้องการแล้ว คลิกเลือก 'คัดลอกและวางจาก Excel'

คัดลอกและวางจาก Excel

1.2 copy ข้อมูลมาวางในช่องว่าง เลือกรายละเอียดข้อมูลว่ามีหัวเรื่องหรือไม่ และมีตัวคั่นแบบใด กดปุ่มถัดไป

ลือกรายละเอียดข้อมูล

1.3 กำหนดข้อมูลของแต่ละคอลัมน์แล้วกดถัดไป

กำหนดข้อมูล

1.4 ระบบจะใส่ข้อมูลสินค้า จำนวน รวมถึงข้อมูลอ้างอิงของลูกค้า (ถ้ามี) ที่ระบุในไฟล์ พร้อมให้ขอราคาหรือสั่งซื้อต่อไป

พร้อมให้ขอราคาหรือสั่งซื้อต่อไป

2. นำเข้าจากไฟล์ .csv หรือ .txt

2.1 คลิก นำเข้าจากไฟล์

นำเข้าจากไฟล์

2.2 คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม แล้วใส่รายการสินค้า และจำนวนลงไปในแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดมา และอัพโหลดไฟล์ที่ทำไว้ด้วยปุ่ม 'Choose file' และกดถัดไป

คลิกดาวน์โหลดฟอร์ม

2.3 ระบบจะใส่ข้อมูลสินค้า จำนวน รวมถึงข้อมูลอ้างอิงของลูกค้า (ถ้ามี) ที่ระบุในไฟล์ พร้อมให้ขอราคาหรือสั่งซื้อต่อไป

พร้อมให้ขอราคาหรือสั่งซื้อต่อไป