(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รหัสสินค้าของลูกค้า

ลงทะเบียนรหัสสินค้าของลูกค้า

ทำการล็อคอินเข้าระบบ และคลิกที่แถบ user ที่ด้านบน และคลิกที่เมนูด้านซ้าย 'ลงทะเบียนรหัสสินค้าของลูกค้า'

ลงทะเบียนรหัสสินค้าของลูกค้า

สามารถลงทะเบียนรหัสสินค้าได้ 3 วิธี คือ

วิธีที่ 1 : ระบุรหัสสินค้า

คลิกเลือก 'ระบุรหัสสินค้า' และคลิกปุ่ม 'ถัดไป'

ระบุรหัสสินค้า

ระบุรหัสสินค้าของลูกค้า และระบุรหัสสินค้าของมิซูมิ จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน

ระบุรหัสสินค้าของลูกค้า และระบุรหัสสินค้าของมิซูมิ

ตรวจสอบข้อมูลรหัสสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และคลิกปุ่ม ลงทะเบียน

ตรวจสอบข้อมูลรหัสสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน

ระบบจะแสดงข้อความ 'ลงทะเบียนรายการสำเร็จ'

ลงทะเบียนรายการสำเร็จ

วิธีที่ 2 : คัดลอกและวางจาก Excel

คลิกเลือก 'คัดลอกและวางจาก Excel' และคลิกปุ่ม 'ถัดไป'

คัดลอกและวางจาก Excel

คัดลอกรหัสสินค้าจากไฟล์ Excel และวางข้อมูลในกรอบพื้นที่ว่าง

คัดลอกรหัสสินค้าจากไฟล์ Excel

โดยระบุรหัสสินค้าของลูกค้าในคอลัมน์แรก และระบุรหัสสินค้ามิซูมิในคอลัมน์ที่สองในไฟล์ excel (ตามภาพตัวอย่าง ด้านซ้ายมือ) จากนั้นคัดลอกและวางข้อมูลในหน้าฟังก์ชัน และคลิกปุ่ม ยีนยัน เพื่อดำเนินการลงทะเบียน

คัดลอกและวางข้อมูลในหน้าฟังก์ชัน

ตรวจสอบข้อมูลรหัสสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และคลิกปุ่ม ลงทะเบียน

ตรวจสอบข้อมูลรหัสสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน

วิธีที่ 3 : เลือกและอัปโหลดไฟล์

คลิกเลือก 'เลือกและอัปโหลดไฟล์' และคลิกปุ่ม 'ถัดไป'

เลือกและอัปโหลดไฟล์

สามารถลากไฟล์ .csv มาวาง หรือคลิกเลือกไฟล์ เพื่ออัปโหลด

ลากไฟล์ .csv มาวาง หรือคลิกเลือกไฟล์

หลังจากอัพโหลดไฟล์เรียบร้อย ทำการเลือกรูปแบบในการอัพโหลด

  • "แถวแรกเป็นหัวเรื่อง" เลือก 'ใช่' กรณีระบุชื่อคอลัมน์ใน .csv ไฟล์ และเลือก 'ไม่ใช่' กรณีไม่ระบุชื่อคอลัมน์
  • "ตัวคั่น" เลือก 'comma (,)' กรณีที่ใช้เครื่องหมาย , ใน .csv ไฟล์ และเลือก 'Tab' กรณีเคาะวรรค จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยัน
ทำการเลือกรูปแบบในการอัพโหลด

ตรวจสอบข้อมูลรหัสสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และคลิกปุ่ม ลงทะเบียน

ตรวจสอบข้อมูลรหัสสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน

เมื่อลงทะเบียนรหัสสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถระบุรหัสสินค้าของลูกค้า เพื่อทำการขอราคาหรือสั่งซื้อได้ทันที ระบบจะแปลงรหัสสินค้าของลูกค้า เป็นรหัสสินค้าของมิซูมิโดยอัตโนมัติ และทำการสั่งซื้อตามขั้นตอนปกติ

ลงทะเบียนรหัสสินค้าเรียบร้อยแล้ว