(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

Technical Zone Selection Guide

  Magnet part I

  Category : Technical Data |

  17/12/2020

  คุณลักษณะสำคัญสำหรับการเลือกใช้งานแม่เหล็ก

  ลิเนียร์บุชชิ่ง (Linear Bushing)

  Category : Technical Data |

  15/12/2020

  ลิเนียร์บุชชิ่ง (Linear Bushing) เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์นำทางการเคลื่อนที่แบบลูกกลิ้ง สำหรับการเคลื่อนที่ในระบบกลไกเชิงเส้น ใช้รองเพลาของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ มีลักษณะคล้ายกับปลอกท่อใช้สวมเข้ากับท่อนแกนทรงกระบอก โดยทำงานควบคู่กับเพลาเชิงเส้น (Linear Shaft) ด้วยการกลิ้งของเม็ดลูกปืน สามารถลดแรงสั่นสะเทือน ติดตั้งง่าย มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ดังนั้นเราจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

  รางเก็บสายไฟ (Wiremold)

  Category : Electronic & Electrical Design |

  05/11/2019

  รางเก็บสายไฟ (Wiremold) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บสายไฟประเภทต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า สาย LAN สายใยแก้วนำแสง ฯลฯ ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสายไฟที่ไม่เป็นระเบียบสำหรับงานเดินสายไฟภายในอาคาร ด้วยการใช้งานที่เหมาะสมกับการเก็บสายทุกประเภท สามารถเลือกใช้งานได้ทุกพื้นที่ มีความทนทานและมีความยืดหยุ่นสูง พร้อมทั้งลักษณะที่หลากหลายให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการ

  Puller เหล็กดูด

  Category : Maintenance |

  09/10/2019

  เหล็กดูด (Puller) เป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับถอดงานเกียร์ พูลเลย์ และอุปกรณ์ลูกปืน นิยมใช้งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องจักร
  รวมถึงในส่วนงานซ่อมบำรุงสามารถช่วยเพิ่มแรงในการดึง โดยอาศัยแรงจากตัวดูดตามแนวแกนของสกรู ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีหลายหลากขนาดให้เลือกใช้งาน

  LAN Cable อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย

  Category : Electronic & Electrical Design |

  24/09/2019

  สาย LAN หรือสายเคเบิล เป็นสายนำสัญญาณที่ใช้สำหรับการเชื่อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต และยังใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์โดยตรงได้อีกด้วย ในที่นี้เราแบ่งประเภทของสาย LAN ตามลักษณะการหุ้มฉนวนของสายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สาย LAN รุ่นมีชีลด์ (STP) 2) สาย LAN รุ่นไม่มีชีลด์ (UTP)

  ค้อน เครื่องมือช่างสำหรับงานอุตสาหกรรม

  Category : Maintenance |

  13/08/2019

  ค้อน เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญสำหรับงานช่างสำหรับงานเคาะ งานตี งานทุบ และงานตอก ด้วยการใช้งานได้อย่างหลากหลาย สามารถจำแนกประเภทได้ตามรูปทรงของหัวค้อน วัสดุ น้ำหนัก และการใช้งาน เช่น ค้อนยาง ค้อนพลาสติก ค้อนไร้แรงกระแทก ค้อนหงอน เป็นต้น ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเลือกใช้ค้อนให้เหมาะสมกับงานในส่วนของการบำรุงรักษาค้อนนั้น ก็มีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานและรักษาประสิทธิภาพในขณะการใช้งานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการชำรุดของค้อนในขณะใช้งานอีกด้วย

  เลือกเทอร์มินอลบล็อกที่มีมาตรฐาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

  Category : Electronic & Electrical Design |

  11/07/2019

  เทอร์มินอลบล็อก อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างสายไฟ หรือใช้เป็นจุดพักสายไฟเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมทั้งการเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบจุดที่มีปัญหาต่างๆได้ง่าย เทอร์มินอลบล็อกถูกใช้ในหลายๆที่ ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานต่างๆ การทำงานของผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า

  อุปกรณ์ซีลนวัตกรรมกันซึมกันรั่วในงานอุตสาหกรรม

  Category : Machine Design |

  14/06/2019

  ชิ้นส่วนเล็กๆ ของเครื่องจักรที่มีอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิก มีหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมของของไหลประเภทน้ำมันหรือสารหล่อลื่นของเครื่องจักร

  อุปกรณ์มือจับ พวงมาลัยมือหมุน (Rotation Handle)

  Category : Machine Design |

  29/01/2019

  อุปกรณ์มือจับ พวงมาลัยมือหมุน (Rotation Handle) เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงสำหรับงานทุกอุตสาหกรรมในการลดแรงของการหมุนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้งานหมุนนั้นมีความสะดวกมากขึ้น เช่น การหมุนวาล์วขนาดใหญ่จะช่วยลดการเกิดอันตรายจากการใช้แรงมากเกินไป

  อุปกรณ์มือจับอุตสาหกรรม ด้ามจับ มือจับลูกบอล

  Category : Machine Design |

  23/01/2019

  อุปกรณ์มือจับอุตสาหกรรมเป็นชิ้นส่วนใช้เพื่อการยึดจับ ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการหยิบจับและช่วยทุ่นแรงในการใช้งานเช่น ด้ามจับสำหรับงานโยก อุปกรณ์มือจับนั้นมีรูปแบบที่ความหลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการทั้งด้านความสวยงาม สีสัน รูปทรง หรือด้านประโยชน์ใช้สอย เช่น วัสดุที่เป็นฉนวนไม่นำกระแสไฟฟ้า

  กลไกการเกิดและการจัดการไฟฟ้าสถิต (Anti-static)

  Category : Maintenance |

  17/01/2019

  ไฟฟ้าสถิต คือ ประจุไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลระหว่างประจุบวกและประจุลบของวัตถุ โดยทั่วไปจะเกิดจากวัตถุเคลื่อนที่สัมพัทธ์กัน เช่น การเสียดสีกันระหว่างวัตถุสองชิ้น ไฟฟ้าสถิตสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในวัตถุที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ทั้งในสถานะของเหลว ของแข็ง และ ก๊าซ โดยส่วนมากจะเกิดขึ้นจาก การสัมผัส การแยกตัว, การไหลของของเหลว, การชนกันของของแข็ง, ประจุไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ฯลฯ

  Torque Wrench การเลือกใช้ประแจปอนด์เบื้องต้น

  Category : Technical Data |

  ประแจปอนด์ หรือประแจวัดแรงบิด (Torque Wrench) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าแรงบิดหรือขันสกรู เช่น โบลท์ นัท ฯลฯ ตามค่าแรงบิดที่กำหนด

  คู่มือการเลือกใช้หินเจียรทั่วไป

  Category : Technical Data |

  26/09/2018

  แนะนำเลือกใช้หินเจียรทั่วไปสำหรับงานเจียระไนผิวราบ พร้อมข้อมูลและจุดเด่นของหินเจียรแต่ละชนิด การใช้งานของหินเจียรให้เหมาะสมกับวัสดุและพื้นผิว เพื่อให้งานกลายเป็นเรื่องง่าย

  แนะนำอุปกรณ์เหล็กขีดและวิธีการใช้งาน

  Category : Technical Data |

  04/06/2018

  บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการแนะนำวิธีการวัดขนาดที่ถูกต้องและรายการสินค้าแนะนำ
  รวมถึงอธิบายวิธีการซ่อมบำรุงและการตรวจสอบซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือวัดอย่างเข้าใจง่าย!

  คีมถอดสกรู Neji-Saurus

  Category : Technical Data |

  12/03/2018

  แค่ใช้คีม Neji-saurus สุดแกร่ง ก็จับยึดหัวสกรูแล้วถอดออกได้อย่างง่ายดาย

  ประเภทของเฟืองที่พบได้ทั่วไป 5 ประเภท

  Category : Machine Processing & Production |

  29/01/2018

  แนะนำประเภทของเฟืองทั้ง 5 ประเภท รวมทั้งข้อดี และ ข้อเสียของแต่ละประเภท

  คอนเนคเตอร์รุ่นทนทานต่อสภาพอากาศ

  Category : Technical Data |

  28/07/2017

  MISUMI มีคอนเนคเตอร์มากมายหลายชนิด พร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ทนทานต่อสภาพอากาศโดยคำว่า "ทนทานต่อสภาพอากาศ" ในที่นี้ หมายถึง คุณสมบัติที่ทนต่อการเปลี่ยนคุณภาพสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร

  คอนเนคเตอร์สูญญากาศ (ชนิด Airtight)

  Category : Electronic & Electrical Design |

  ชิ้นส่วนที่นำเสนอในครั้งนี้ คือคอนเนคเตอร์สูญญากาศ (ชนิด Airtight) ซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลคอนเนคเตอร์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อม

  คำว่า "สูญญากาศ" ในที่นี้ หมายถึงสภาวะเฉพาะของช่องว่างที่มี แรงดันอากาศต่ำกว่าความดันบรรยากาศนั่นเอง การทำสูญญากาศ ช่วยขจัดเศษผงขนาดเล็ก คราบสกปรกต่าง ๆ ไอน้ำหรืออากาศออกได้

  พื้นฐานเกี่ยวกับสกรู

  Category : Technical Data |

  29/11/2016

  บทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องกลที่ใกล้ตัวที่สุดสำหรับนักออกแบบทุกท่านนั่นคือ "สกรู" นั่นเอง
  เรื่องสกรูนั่นท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นเป็นคนแรก และเริ่มใช้งานกันตั้งแต่เมื่อไรกัน บทความนี้จะสรุปเนื้อหาโดยรวมตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของสกรู, วิธีคำนวณแรงดึงโหลด ตลอดจนวิธีใช้งานสกรู