(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

Technical Zone Selection Guide

  Magnet part I

  Category : Technical Data |

  03/02/2021

  คุณลักษณะสำคัญสำหรับการเลือกใช้งานแม่เหล็ก

  ลิเนียร์บุชชิ่ง (Linear Bushing)

  Category : Technical Data |

  15/12/2020

  ลิเนียร์บุชชิ่ง (Linear Bushing) เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์นำทางการเคลื่อนที่แบบลูกกลิ้ง สำหรับการเคลื่อนที่ในระบบกลไกเชิงเส้น ใช้รองเพลาของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ มีลักษณะคล้ายกับปลอกท่อใช้สวมเข้ากับท่อนแกนทรงกระบอก โดยทำงานควบคู่กับเพลาเชิงเส้น (Linear Shaft) ด้วยการกลิ้งของเม็ดลูกปืน สามารถลดแรงสั่นสะเทือน ติดตั้งง่าย มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ดังนั้นเราจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

  รางเก็บสายไฟ (Wiremold)

  Category : Electronic & Electrical Design |

  05/11/2019

  รางเก็บสายไฟ (Wiremold) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บสายไฟประเภทต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า สาย LAN สายใยแก้วนำแสง ฯลฯ ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสายไฟที่ไม่เป็นระเบียบสำหรับงานเดินสายไฟภายในอาคาร ด้วยการใช้งานที่เหมาะสมกับการเก็บสายทุกประเภท สามารถเลือกใช้งานได้ทุกพื้นที่ มีความทนทานและมีความยืดหยุ่นสูง พร้อมทั้งลักษณะที่หลากหลายให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการ

  Puller เหล็กดูด

  Category : Maintenance |

  09/10/2019

  เหล็กดูด (Puller) เป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับถอดงานเกียร์ พูลเลย์ และอุปกรณ์ลูกปืน นิยมใช้งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องจักร
  รวมถึงในส่วนงานซ่อมบำรุงสามารถช่วยเพิ่มแรงในการดึง โดยอาศัยแรงจากตัวดูดตามแนวแกนของสกรู ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีหลายหลากขนาดให้เลือกใช้งาน

  LAN Cable อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย

  Category : Electronic & Electrical Design |

  24/09/2019

  สาย LAN หรือสายเคเบิล เป็นสายนำสัญญาณที่ใช้สำหรับการเชื่อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต และยังใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์โดยตรงได้อีกด้วย ในที่นี้เราแบ่งประเภทของสาย LAN ตามลักษณะการหุ้มฉนวนของสายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สาย LAN รุ่นมีชีลด์ (STP) 2) สาย LAN รุ่นไม่มีชีลด์ (UTP)

  ค้อน เครื่องมือช่างสำหรับงานอุตสาหกรรม

  Category : Maintenance |

  13/08/2019

  ค้อน เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญสำหรับงานช่างสำหรับงานเคาะ งานตี งานทุบ และงานตอก ด้วยการใช้งานได้อย่างหลากหลาย สามารถจำแนกประเภทได้ตามรูปทรงของหัวค้อน วัสดุ น้ำหนัก และการใช้งาน เช่น ค้อนยาง ค้อนพลาสติก ค้อนไร้แรงกระแทก ค้อนหงอน เป็นต้น ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเลือกใช้ค้อนให้เหมาะสมก