• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Technical Zone Selection Guide : รางเก็บสายไฟ

รางเก็บสายไฟ (Wiremold)

รางเก็บสายไฟ

รางเก็บสายไฟ (Wiremold) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บสายไฟประเภทต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า สาย LAN สายใยแก้วนำแสง ฯลฯ ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสายไฟที่ไม่เป็นระเบียบสำหรับงานเดินสายไฟภายในอาคาร ด้วยการใช้งานที่เหมาะสมกับการเก็บสายทุกประเภท สามารถเลือกใช้งานได้ทุกพื้นที่ มีความทนทานและมีความยืดหยุ่นสูง พร้อมทั้งลักษณะที่หลากหลายให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการ

สามารถดัดโค้งงอได้

สามารถดัดโค้งงอได้

แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

วัสดุเป็นฉนวนกันความร้อน ป้องกันการลามของไฟ

วัสดุเป็นฉนวนกันความร้อน
ป้องกันการลามของไฟ

น้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง

น้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง

ตัวอย่างการใช้งานรางเก็บสายไฟ (Wiremold)

ตัวอย่างการใช้งานรางเก็บสายไฟ (Wiremold)
ตัวอย่างการใช้งานรางเก็บสายไฟ (Wiremold)
ตัวอย่างการใช้งานรางเก็บสายไฟ (Wiremold)

ประเภทรางเก็บสายไฟ (Wiremold) แบ่งตามการนำไปใช้งาน

1. ชนิดติดตั้งบนพื้น (Floor Duct)

ชนิดติดตั้งบนพื้น (Floor Duct)

รางสายไฟชนิดนี้ นิยมนำมาใช้กับพื้นทางเดิน ถูกออกแบบมาสำหรับเก็บสายไฟที่มีความจำเป็นต้องลากผ่านทางเดิน ที่มีการติดตั้งบนพื้นโดยเฉพาะ มีลักษณะที่ออกแบบเป็นโค้งหลังเต่า เป็นเนินขนาดเล็ก เช่น ทางผ่านระหว่างประตู หรือช่องระหว่างทางเดิน โดยสามารถเดินข้ามหรือใช้รถเข็นขนาดเล็กลากผ่านไปได้ สินค้าบางรุ่นมีส่วนที่แยกสายภายใน และติดตั้งง่ายและรวดเร็วด้วย
เทปกาวสองหน้า

2. ชนิดติดตั้งบนผนัง (Telephone Cable Duct)

ชนิดติดตั้งบนผนัง (Telephone Cable Duct)

รางสายไฟขนาดเล็กชนิดติดตั้งบนผนัง เป็นรางเก็บสายไฟตามพื้นและเพดาน ซึ่งมีคลิปยึดสายไฟเพื่อความเป็นระเบียบในการเก็บสายไฟ และยังสามารถเปิดฝาตรวจสอบในกรณีที่ต้องการซ่อมบำรุงสายไฟได้ง่าย เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ใช้ได้ทั้งในสำนักงาน บ้านพัก ที่อยู่อาศัย ง่ายต่อการติดตั้งและดัดแปลง

3. ชนิดติดตั้งสำหรับงานระบบ (Wire Duct)

ชนิดติดตั้งสำหรับงานระบบ (Wire Duct)

รางสายไฟชนิดติดตั้งสำหรับงานระบบไฟฟ้า เป็นรางเก็บสายไฟที่มีลักษณะโปร่งใส มีช่องว่างด้านข้างเพื่อการแยกสายไฟ เพื่อความสะดวกในการแยกสายเข้าตามจุดต่างๆในการใช้งานหลายจุด จึงไม่ต้องตัดแบ่งรางหลายส่วน ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลหรือแผงควบคุม นิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรม ที่มีปริมาณสายไฟที่ใช้งานจำนวนมาก เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบต่างๆ หรือคลังสินค้า โดยมีอุปกรณ์เสริมเพื่ออำนวยความสะดวก และมีความยืดหยุ่นในตัวเองสูงไม่แตกหักง่าย

4. อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับรางเก็บสายไฟ (Wiremold Options)

อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับรางเก็บสายไฟ (Wiremold Options)

อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับรางเก็บสายไฟ เป็นข้อต่อที่ทำหน้าที่เพื่อการแยกหรือการเข้ามุมต่างๆ ของหน้างาน ง่ายต่อการเชื่อมต่อระหว่างรางเก็บสายไฟ

ข้อระวัง

รางเก็บสายไฟ (Wiremold) ไม่เหมาะแก่การใช้งานภายนอกอาคาร
เนื่องจากวัสดุที่นำมาผลิตนั้น ส่วนใหญ่เป็นพลาสติก
จึงไม่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่างๆเท่าที่ควร

Wiremold
ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

  1. 1.เลือกใช้วัสดุโดยพิจารณาตามสภาพการใช้งาน (เรซิ่น อะลูมิเนียม ฯลฯ)
  2. 2.ตรวจสอบขนาดและสีของสายไฟ (จำนวนสายที่ร้อยเก็บภายในได้ขึ้นอยู่กับขนาดของสายไฟ)
  3. 3.ตรวจสอบความยาว (mm) ของรางเก็บสายไฟ
  4. 4.ควรใช้เทปกาวสองหน้าสำหรับรางเก็บสายไฟโดยเฉพาะ (ตรวจสอบว่าเป็นแบบใช้กับรางติดพื้นหรือติดผนัง)
MISUMI 5 Benefit