(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

อุปกรณ์ออฟติก/อุปกรณ์แสง

อุปกรณ์ออฟติก/อุปกรณ์แสง เป็น ส่วนประกอบ ที่บันทึกและส่งข้อมูลโดยใช้แสง ข้อมูลถูกส่งโดยการเปลี่ยนแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและสัญญาณไฟฟ้าเป็นแสง ส่วนประกอบ เหล่านี้ ส่วน ใหญ่จะใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำซึ่งมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างตัวนำและฉนวนนั้นใช้ในอุปกรณ์หลายชนิด อุปกรณ์ออฟติก/อุปกรณ์แสง รวมถึงไฟ LED ที่ใช้ในแผ่นนำความร้อน ฯลฯ เลเซอร์ไดโอด ใช้ในอุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ โฟโตไดโอดที่ใช้ในเครื่องตรวจจับควัน ฯลฯ โฟโต้ทรานซิสเตอร์ซึ่งเป็น เซนเซอร์ แสงและอื่น ๆ แบตเตอรี่โซล่าเซลส์ ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต อุปกรณ์แหล่งจ่าย ก็เป็น อุปกรณ์ ประเภท อุปกรณ์ออฟติก/อุปกรณ์แสง อุปกรณ์ออฟติก/อุปกรณ์แสง มีแอพพลิเคชั่นหลากหลายและสามารถใช้ในสถานที่ต่าง ๆ และต้องเลือกให้เหมาะสม