(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

ไมโครคอมพิวเตอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่รันโปรแกรมโดยการคำนวณ CPU/ หน่วยประมวลผล ของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เดียวเพื่อตัดสินเงื่อนไขใช้ในผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ทั้งหมดที่ต้องการ อุปกรณ์ควบคุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหลัก ได้แก่ ไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ socs dsps และ ไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องเลือกตามการ การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์คือชิปเซมิคอนดักเตอร์ในตัวที่เรียกว่าโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นวงจรรวมที่ควบคุมฮาร์ดแวร์SoC เป็นคำย่อของ ระบบ-on- ชิป IC ซึ่งเป็น ชิป IC ที่ใช้ฟังก์ชันของ ระบบ จำนวนมากหรือทั้งหมดใน สารกึ่งตัวนำ เดียวDSP ย่อมาจาก digital signal processor หมายถึง ไมโครโปรเซสเซอร์ ที่มีความแข็งแกร่งในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล