(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

สารกึ่งตัวนำ/Opto/RF

Semiconductors / ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ / RF เป็นหมวดหมู่ทั่วไปที่อ้างถึง IC และองค์ประกอบเช่น ทรานซิสเตอร์ พบได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดเช่นซีพียูในคอมพิวเตอร์ไดโอดในไฟ LED รวมถึงในเครื่องปรับอากาศโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ และแต่ละฟังก์ชั่นควบคุม พวกเขารวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) เช่น ไดโอด เช่นเดียวกับ อินเตอร์เฟซ ไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรขับ (Driver IC) และอื่น ๆ พวกเขามักจะทำจาก ซิลิคอน และนอกจากนี้ คาร์บอน และเจอร์เมเนียม ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาอุปกรณ์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และเทคโนโลยี MEMS ที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์ / ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ / RF ซึ่งใช้ใน เซนเซอร์ ในรถยนต์ไฮบริด เซนเซอร์วัดความเร่ง/ไจโร เป็นต้น ในอนาคตคาดว่าจะมีการใช้งานแอปพลิเคชั่นเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและสาขาอื่น ๆ อย่างกว้างขวางเช่นกัน