(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อุปกรณ์เครื่องกล

ส่วนประกอบ เครื่องกลแนบกับ แผ่นวงจร พวกเขารวมถึงการเชื่อมต่อ แผ่นวงจร สวิตช์ และ รีเลย์ และใช้ใน แผ่นวงจร จำนวนมาก การใช้งานหลัก ได้แก่ อุปกรณ์ที่ งานละเอียด และเครื่องจักรและอุปกรณ์ อุตสาหกรรม เช่นคอมพิวเตอร์และส่วนใหญ่ทำจากพลาสติก ส่วนประกอบ มีขนาดแตกต่างกันและจะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ส่วนประกอบ กลมักใช้กับ แผ่นวงจร เสมอ แผ่นวงจร เป็นส่วนประกอบไปยัง ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในขณะที่ยังให้การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า แผ่นวงจร มีความสำคัญต่อการติดตั้ง ส่วนประกอบ ทางกล แผ่นวงจร มักจะพบในเครื่องจักร ต้องเปิดเครื่องจักรเมื่อถอดและ ส่วนประกอบ ทางกลจากและไปยัง แผ่นวงจร