(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

ระบบสื่อสาร

อุปกรณ์สื่อสารใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือแปลงสัญญาณ ซึ่งรวมถึง ฮับ เราเตอร์ และ แอคเซสพอยต์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ อุปกรณ์แปลงข้อมูล และอื่น ๆ ฮับ แบ่งสาย การเชื่อมต่อสายไฟ อินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ฮับ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ สาย LAN เราเตอร์ และ แอคเซสพอยต์ เชื่อมต่อ คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ LAN ไร้สาย เราเตอร์ เชื่อมต่อ LAN ภายในกับอินเทอร์เน็ตภายนอกและ แอคเซสพอยต์ เชื่อมต่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับ LAN ภายใน อุปกรณ์แปลงสัญญาณ แปลงสัญญาณ เซนเซอร์ สัญญาณ กระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรม แรงดันไฟฟ้า, สัญญาณชีพจร, การวัด โหลดเซลส์ ฯลฯ สามารถแปลงได้ อุปกรณ์แปลงข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์และ ซอฟท์แวร์ ที่สามารถแปลงข้อมูลได้