(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

เราเตอร์/แอคเซสพอยต์

เราเตอร์ และ แอคเซสพอยต์ คืออุปกรณ์ไร้สายที่ใช้แทน สาย LAN เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องที่มี ฟังก์ชั่น LAN ไร้สายเช่นคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต เราเตอร์ เป็นอุปกรณ์ รีเลย์ ที่เปิดใช้งาน ระบบสื่อสาร เครือข่ายซึ่งเชื่อมต่อสายอินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์หลายเครื่องเพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงพร้อมกัน ฟังก์ชั่น ของ แอคเซสพอยต์ คือการแปลงสัญญาณระหว่าง LAN ไร้สายและ LAN แบบมีสายเพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ LAN ไร้สายที่จะใช้ การติดตั้ง แอคเซสพอยต์ หลาย จุด ภายในสำนักงานให้การทำงานที่เสถียรและช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันมากขึ้น การเข้าถึง LAN วิทยุ ดังนั้นเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ต้องแน่ใจว่าได้กำหนดการตั้งค่า ระบบรักษาความปลอดภัย ให้มาและทำการตรวจสอบผู้ใช้แต่ละคน