(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2564 | Notice holiday in June 2021 > คลิก

อุปกรณ์เซนเซอร์

อุปกรณ์เซนเซอร์ เป็น อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่มี เซนเซอร์ เซนเซอร์ ตรวจจับเสียงแสงอุณหภูมิ ความดัน ฯลฯ และแปลงเป็นสัญญาณ อุปกรณ์หมายถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เซ็นเซอร์ ออปติคัลประกอบด้วย เซนเซอร์ เซนเซอร์วัดสี ที่ตรวจจับความยาวคลื่นของแสงและแปลงเป็นสัญญาณและ เซนเซอร์รูปภาพ แสงและใช้ในไฟกลางแจ้งเป็นต้น เซนเซอร์ ที่ตรวจจับและแปลงอุณหภูมิความร้อนและความชื้นเป็นสัญญาณรวมถึงเครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน เซนเซอร์ ความร้อนสำหรับ แผ่นวงจร และ เซนเซอร์วัดความชื้น ที่ใช้เป็นหลักใน เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เซนเซอร์ ของไหล ที่ตรวจจับของเหลวเช่นน้ำหล่อเย็นรวมถึง ลูกลอยวัดระดับ และ เซนเซอร์ การไหลสำหรับ แผ่นวงจร ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์สัมผัสแบบบรรจุเซ็นเซอร์พิเศษและอื่น ๆ และควรเลือกตามการใช้งาน