(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 11:00 29/11/2020 to 6:00 30/11/2020. We apologize for the inconvenience.

เทอร์มินอลบล็อค

เทอร์มินอลบล็อค เป็น ขาตั้ง สำหรับยึดสายเคเบิลเพื่อจุดประสงค์ในการเชื่อมต่อรีเลย์หรือแยกสาย แบบใช้ไฟฟ้าเรียกอีกอย่างว่า เทอร์มินอลบล็อคเชื่อมต่อ เทอร์มินอล ที่ปลาย สายไฟ เข้ากับ เทอร์มินอลบล็อค และรวบรวมและแก้ไขสายเคเบิลในที่เดียวใช้ในแผง อุปกรณ์ควบคุม และแผงสวิตช์และช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ และถอดสายเคเบิลหลายสายที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และ ส่วนประกอบ ได้ง่ายตาม คุณสมบัติ แล้วการใช้เครื่องทดสอบนั้นเป็นเรื่องง่ายผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับเทอร์มินัลด้วย สกรู และผลิตภัณฑ์ประเภทไร้ สกรู ที่ขั้วต่อเชื่อมต่อด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) มีจำหน่ายจำนวนเทอร์มินัลที่จะเชื่อมต่อและ พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ และคุณสามารถเลือกจาก เทอร์มินอลบล็อค ประเภทต่างๆตามตำแหน่งการติดตั้งและการ การใช้งานนอกจากนี้ยังมี อุปกรณ์เสริม เช่นขา ฉากยึด และฝาปิดที่เกี่ยวข้องกับ เทอร์มินอลบล็อค