(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

สายไฟและอุปกรณ์ ใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการก่อสร้าง ในประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ A ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ประเภท B ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ใช่วัสดุสิ้นเปลืองและหมวด C ซึ่งประกอบด้วยวัสดุสิ้นเปลือง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกติดตั้งโดยช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่มีคุณสมบัติเมื่อเตรียมอาคารสำหรับการใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เหล่านี้คือ สวิตช์ สำหรับเปิดและปิดไฟ ฯลฯ สวิตช์ 3 ทางสามารถควบคุม กระแสไฟฟ้า ให้กับ โหลดไฟฟ้า ที่ 2 คะแนน สวิตช์ ขั้ว ไม่สร้างแรงดันไฟฟ้าที่ด้าน โหลดไฟฟ้า และเหมาะสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ 200-V สายไฟและอุปกรณ์ รวมถึง เต้ารับ ที่จ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จำนวนภาชนะและรูปร่างอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการใช้งาน ส่วนประกอบสายไฟอื่น ๆ ได้แก่ แผงจ่ายไฟที่เบี่ยงเบนสาย, เบรกเกอร์ที่ตรวจจับความผิดปกติในวงจรและกระแสไฟฟ้าขัดจังหวะและอื่น ๆ