(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องมือช่วยออกแบบและพัฒนา

เครื่องมือ การสร้างต้นแบบ/พัฒนา ถูกนำมาใช้ใน สเตจ การพัฒนาของผลิตภัณฑ์เช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผ่นกระดาน ประเมินผลทำซ้ำอุปกรณ์เช่นชิป IC บน แผ่นวงจร ใน แบบหล่อ ใกล้เคียงกับ สเปค มาตรฐาน และสามารถทดสอบการทำงานเพื่อช่วยในการตรวจสอบและประเมินผล ผลลัพธ์ของการประเมินสามารถใช้สำหรับการเปรียบเทียบและเลือก สเปค การกำหนดค่าอุปกรณ์และการออกแบบวงจร ชุดการประเมิน / การพัฒนา RF และชุด ชุดคิทสำหรับทดลองและพัฒนา RFID เป็น คลองเลื่อย ของ เครื่องมือ จำเป็นสำหรับการพัฒนาและสร้างต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีประเภทอื่น ๆ อีกมากมายเช่น บอร์ดประเมินผลระบบ FPGA และ แผ่นกระดาน ประเมิน ไมโครคอนโทรลเลอร์ เลือก กระดาน ประเมินผลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเภทของอุปกรณ์ที่จะประกอบและการ การใช้งาน เครื่องมือต่าง ๆ เช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือการเขียนโปรแกรมและเครื่องมือดีบั๊กใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา / สร้างต้นแบบ