(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า

ส่วนประกอบ ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แปลงและถ่ายโอนแรงดันไฟฟ้าเพื่อกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย จ่ายโดยผู้ให้บริการ แบบใช้ไฟฟ้า ไปยังเครื่อง โหลดไฟฟ้า ในการ ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ฟิวส์ สายยาง อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ฯลฯ ติดตั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากวงจรผิดปกติที่เกิดจากกระแสเกินผิด สายดิน และ ไฟรั่วลงดิน เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขัดจังหวะวงจรในกรณีที่กระแสเกินหรือลัดวงจร เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ทำลายวงจรในกรณีที่มีการ ไฟรั่วลงดิน และ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ให้ วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน เกินไปยังวงจรภายในในอุปกรณ์เช่นเดียวกับชิ้นส่วนที่สำคัญของอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบรกเกอร์รั่วของโลกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือความไวสูงความไวกลางและความไวต่ำและยังมีให้ในรูปแบบความเร็วสูงที่มีความไวกระแสสูงสุดสูงสุด 30 mA ซึ่งปิดกระแสในเวลาน้อยกว่า 0.1 วินาทีในรุ่นที่เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ ใน สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการควบคุม มอเตอร์ เทอร์มอลรีเลย์ ปิด มอเตอร์ เมื่อตรวจพบความร้อนมากเกินไปที่เกิดจาก มอเตอร์ ในกรณีที่มีการโอเวอร์โหลด