(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องมือวัดและตรวจสอบ

เครื่องมือวัด และ ตรวจสอบใช้สำหรับการตรวจจับความผิดปกติโดยเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือ ใช้ในงานเพื่อระบุความยาว น้ำหนัก ปริมาตร ฯลฯ ของวัตถุหรือปรากฏการณ์ด้วยค่าตัวเลข ตัวอย่างของอุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ ออสซิลโลสโคปซึ่งใช้เพื่อแสดงภาพคลื่นเสียง โดยทั่วไป อุปกรณ์ตรวจสอบและวัดสามารถตรวจจับสัญญาณความถี่สูงและใช้ในการทดสอบทางไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจสอบและวัดยังรวมถึงเครื่องทดสอบกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟด้วย มีทั้งแบบดิจิทัลหรือแอนะล็อก และมีจำหน่ายในดีไซน์แบบการ์ดบาง แบบดินสอ ฯลฯ เครื่องมืออื่นๆ ได้แก่ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ที่ใช้สำหรับวัดส่วนต่างๆ ของวัตถุ ตาชั่งสำหรับวัดความยาว น้ำหนัก มุม ฯลฯ ของวัตถุ เป็นต้น