(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 25/7/2021 to 6:00 26/7/2021. We apologize for the inconvenience.
  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคม 2564 | Notice Holiday in July 2021 > คลิก

เครื่องมือวัดและตรวจสอบ

Inspection and measurement devices detect abnormalities based on a set of predetermined standards, or are used in tasks to indicate by numerical value the length, weight, volume, etc., of an object or a phenomena. An example of such devices is an oscilloscope, which is used to provide a visual representation of sound waves. Commonly, they can detect high-frequency signals and are used in electrical testing. Inspection and measurement devices also include electrical current and voltage testers. They come in either digital or analog types and are available in thin, card-like designs, slim, pencil-type designs, etc. Other instruments include vernier calipers used for measuring parts of objects, scales for measuring the length, weight, angle, etc., of objects, etc. ★翻訳対象外★