(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2564 | Notice holiday in June 2021 > คลิก

ชิ้นส่วนพาสซีฟ

ส่วนประกอบ แบบพาสซีฟจะใช้ปล่อยและเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแหล่งภายนอก ประกอบด้วยตัวต้านทานตัว ตัวเก็บประจุ และ ตัวเหนี่ยวนำ ส่วนประกอบแบบพาสซีฟส่วนใหญ่จะใช้ในลำโพงมอเตอร์ไฟฟ้าและ hdds แผงวงจรสำหรับเตา ฯลฯ และผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านอื่น ๆ วัสดุ และรูปร่างจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ; อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบ แฝงทั้งหมดมีสาย สายนำไฟฟ้า ทอดยาวจาก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ลวด สายนำไฟฟ้า มีการทำงานของสาย ทองแดง และโดยการเชื่อมต่อ แผ่นวงจร กับวงจรอนุญาตให้ ส่วนประกอบ แฝงเพื่อแสดงคุณสมบัติและฟังก์ชั่นของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุปกรณ์ที่ งานละเอียด ส่วนประกอบ แบบพาสซีฟมีความสำคัญซึ่งมักจะจำเป็นสำหรับอุปกรณ์ที่จะ ฟังก์ชั่น ได้อย่างถูกต้อง