(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

ตัวเก็บประจุ

ตัว เก็บ ตัวเก็บประจุ เก็บและปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้าวงจรใน เครื่องวัดระดับน้ำ คงที่ การรักษาแรงดันไฟฟ้าของวงจรยังช่วยลดเสียงรบกวนของวงจร ตัวเก็บประจุยังป้องกันกระแสไฟฟ้าตรงจึงขจัดเสียงรบกวนและส่งสัญญาณกระแสสลับเท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นสัญญาณ พวกมันถูกพบในวงจรไฟฟ้าส่วนใหญ่เช่นวงจรล้างกล้องและวงจรคอมพิวเตอร์และเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวเก็บประจุ ประกอบด้วย ฉนวนไฟฟ้า ประกบอยู่ระหว่างตัวนำไฟฟ้า 2 ตัว ประสิทธิภาพของ ตัวเก็บประจุ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ฉนวนไฟฟ้า ใช้และการดัดแปลง พันธุ์ที่มีอยู่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนและ ทนความร้อน เพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ งานละเอียด ผลิตภัณฑ์ที่มี ความจุ สูง ฯลฯ และควรเลือกตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน และการ การใช้งาน