(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

อุปกรณ์ระบบสัญญาณนาฬิกา

อุปกรณ์ระบบสัญญาณนาฬิกา เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสัญญาณนาฬิกาที่จำเป็นสำหรับการทำงานปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สัญญาณนาฬิกาใช้สำหรับการซิงโครไนซ์กับ อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ตัวควบคุม ส่วนที่สร้างสัญญาณ สัญญาณนาฬิกาอ้างอิง คืออุปกรณ์จับเวลา มี อุปกรณ์ระบบสัญญาณนาฬิกา หลายประเภท ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ บัฟเฟอร์สัญญาณนาฬิกา ติดตั้งบน พื้นผิว เครื่องนับ ดิจิตอลพร้อม ฟังก์ชั่น ตัวจับเวลาและตัวจับเวลาหลายช่วง นอกจากนี้ยังมีวิธีการติดตั้งแบบต่าง ๆ เช่นชนิด แบบฝัง ติดตั้งแบบพาเนลและแบบไม่ฉายภาพ ส่วนอื่น ๆ ได้แก่ โมดูลนาฬิกา Real-Time Clock และคริสตัล resonators เลือกตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดความถี่ และแรงดันไฟฟ้า เซรามิก และคริสตัลส่วนใหญ่จะใช้เป็น วัสดุ คอร์/แกน