(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

สวิตช์สำหรับแผ่นวงจร

สวิตช์ แผ่นวงจร เป็นส่วนประกอบที่ใช้บน แผ่นวงจร เพื่อ สวิตช์ การไหลของกระแสไฟฟ้าและเปิด / ปิดคุณสามารถ สวิตช์ โดยใช้ปุ่มควบคุมและปุ่มต่างๆสวิตช์ มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการทำงาน