(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 18/4/2021 to 6:00 19/4/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

IC แปลงข้อมูล

IC แปลงข้อมูล คือ ชิป IC IC ที่ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและ อนาล็อกคุณสมบัติหลักคือขนาดที่เล็กและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่ำและยังมี เสียงรบกวนต่ำ และการแปลงซิกม่าแบบดิจิทัลสามารถใช้ในพื้นที่ต่างๆเช่น อุตสาหกรรม การสื่อสารยานยนต์สินค้าอุปโภคบริโภคการใช้งาน ฯลฯประเภททั่วไปของ ics อุปกรณ์แปลงข้อมูล A / D (อนาล็อก / ดิจิตอล) และตัวแปลง D / A (ดิจิตอล / อนาล็อก)นอกจากนี้ยังมี AFE (หน้าบ้าน/ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน) ที่เหมาะสำหรับ การใช้งาน เซนเซอร์ การใช้พลังงาน ต่ำ ตัวปรับค่าความต้านทานแบบดิจิตอล ที่สามารถ คลองเลื่อย สัญญาณดิจิทัลเป็นตัวต้านทาน อนาล็อก ตัว วงจรควบคุมจอสัมผัส อุปกรณ์แปลงข้อมูล ics เป็นต้น