(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

อินเตอร์เฟซ

อินเทอร์เฟซเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างวงจรสเตจแรกและวงจรสเตปสุดท้ายผ่านการทำงานเช่นการเปลี่ยนเส้นทางสัญญาณไฟฟ้าหรือการแปลงรูปแบบสัญญาณ อินเตอร์เฟซ ประสานประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มีฟังก์ชั่นการสลับ ระบบสื่อสาร หรือการแปลง สวิตช์อนาล็อก คือ IC ที่ควบคุมการเปิด / ปิดสัญญาณ อนาล็อก ด้วยสัญญาณดิจิตอล วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร คือ IC ที่มีฟังก์ชั่นเช่น บัฟเฟอร์ การแปลงอนุกรม / ขนานและการแปลงโปรโตคอล แพคเกจ IC รวมถึงประเภทต่าง ๆ เช่นชนิด ติดตั้งรูทะลุ , ชนิด ติดตั้งบนผิว และชนิด QFN วงจรอินเตอร์เฟซแยกสัญญาณ เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการแปลงสัญญาณของวงจรส สเตจ แรกเป็น รูปแบบ ที่สามารถใช้โดยวงจรส สเตจ สุดท้าย นอกจากชนิดบรรจุภัณฑ์ IC แล้วยังมีตัวแปลงอื่น ๆ เช่นตัวแปลงสื่อตัวแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าและตัวปรับสภาพสัญญาณ