(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

วงจรขับ (Driver IC)

ics ชุดขับมอเตอร์ คือเซมิคอนดักเตอร์ในวงจร อินเวอร์เตอร์ ที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังแผงควบคุม LCD และ มอเตอร์ประเภทที่สำคัญ ได้แก่ วงจรควบคุมมอเตอร์ วงจรควบคุมเลเซอร์ วงจรควบคุม LED วงจรควบคุมจอแสดงผล ฯลฯชุดขับมอเตอร์ เป็น วงจรขับ (Driver IC) เฉพาะด้าน มีวงจรที่ควบคุมไดรฟ์ของ มอเตอร์จำเป็นต้องเลือกโครงสร้าง มอเตอร์ และต้องใช้เซอร์โวหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเภท ชุดขับมอเตอร์วงจรควบคุมเลเซอร์ ใช้เพื่อปรับ ความยาวคลื่น และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้คงที่และใช้เพื่อรักษาวงจรป้องกันและ เอาต์พุต แสงให้คงที่วงจรขับหลอด LED เป็นอุปกรณ์ที่เปิด LED และใช้เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม กระแสไฟฟ้า อย่างเหมาะสมวงจรควบคุมจอแสดงผล คือ ics ชุดขับมอเตอร์ ใช้ใน จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล เช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นต้นและใช้ในการขับเคลื่อนเซลล์ ลิขวิดคริสตัล