(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

หัวฉีด

หัวฉีด เป็นชิ้นส่วนสำหรับใช้พ่นลมและพ่นของเหลวโดยการใช้แรงดัน หัวฉีดลมมีคุณสมบัติที่ช่วยให้การทำงานด้วยลมใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งช่วยประหยัดพลังงานและลดเสียงการทำงานได้เป็นอย่างดี และหัวฉีดสเปรย์ใช้สำหรับฉีดพ่นของเหลว ซึ่งมีคุณสมบัติในการฉีดจ่ายของเหลวออกมาเป็นฝอยละเอียด และการกระจายมีระยะไกลครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวฉีดมีหลายรูปแบบ ได้แก่ หัวฉีดสแตนเลส หัวฉีดพลาสติก หัวฉีดแบบแรงปะทะ หัวฉีดแบบรูปพัด หัวฉีดทรงกรวยเต็ม หรือหัวฉีดแบบม่านน้ำทรงวี เป็นต้น ซึ่งแต่ละแบบมีคุณสมบัติการใช้งานต่างกันออกไป ดังนั้นหัวฉีดจึงเป็นชิ้นส่วนทึ่นิยมนำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น การระบายความร้อน การดักจับฝุ่น การเพิ่มความชื้น งานพ่นเคลือบสี งานทำความสะอาดในพื้นที่จำกัด ฯลฯ