(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 11:00 29/11/2020 to 6:00 30/11/2020. We apologize for the inconvenience.

วัสดุกันเสียง กันสั่นสะเทือน และผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย

มาตรการและรายการที่เกี่ยวข้องกับ งานซ่อมบำรุง เป็นคำทั่วไปสำหรับอุปกรณ์อุปกรณ์สารเคมี ฯลฯ ที่ใช้เพื่อความปลอดภัยของอาคารและโรงงานมีประเภทผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่หลากหลายเช่นฝาปิดเพื่อปิดรูที่ไม่จำเป็นชั่วคราวทั้งภายในและภายนอกอาคารวัสดุกันกระแทกและบรรจุภัณฑ์เพื่อปิดมุมและขอบของอุปกรณ์วัสดุกันเสียงและป้องกันการสั่นสะเทือนที่ทำให้เสียงและการสั่นสะเทือนรั่วน้อยลงผลิตภัณฑ์ ที่รองรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาเช่นบล็อกอักษรเบรลล์สติกเกอร์อักษรเบรลล์เป็นต้นนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานสายการผลิตและสายการผลิตของโรงงานอย่างราบรื่นยังเกี่ยวข้องกับมาตรการและ งานซ่อมบำรุงตัวอย่างเช่นน้ำยาทำความสะอาดที่กำจัดฝุ่นและ น้ำมัน ออกจากพื้นที่ทำงานสเปรย์ที่ป้องกันการสึกหรอของอุปกรณ์ ชนิดแผ่นเพลท และ สติ๊กเกอร์ ที่ระบุ ฟังก์ชั่น และทิศทางการทำงานของอุปกรณ์และอุปกรณ์เป็นต้น