(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สายพานลำเลียงและอุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียง

ระบบลำเลียง ลูกกลิ้ง และ อะไหล่สายพานลำเลียง คือเครื่องจักรและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งลำเลียงโหลดอย่างต่อเนื่องเช่น วัสดุ และผลิตภัณฑ์สิ่งเหล่านี้สามารถตอบสนองได้หลากหลายขึ้นอยู่กับ รูปทรง ขนาดและน้ำหนักของสินค้าที่จะลำเลียงและสถานที่ที่ใช้พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC 200 V AC (1 เฟส/ 3 เฟส) อุปกรณ์แหล่งจ่าย DCประเภทสายพาน ได้แก่ ประเภทสายพานประเภทโซ่และประเภทลูกกลิ้งประเภท สายพาน เป็นวิธีการเคลื่อนย้ายสัมภาระบน สายพานสายพานแบนสามารถบรรทุกสิ่งของที่อ่อนนุ่มหรือขนาดเล็กได้เฉพาะด้านโรลเลอร์ลำเลียง สามารถ อุปกรณ์ควบคุม เคลื่อนย้ายและการยึดได้โดยการรวม ลูกกลิ้ง ขับเคลื่อนและไม่ขับเคลื่อนเหมาะสำหรับแยกและขนส่งกระเป๋าเดินทาง