(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ชิ้นส่วนสุญญากาศ

ชิ้นส่วนสุญญากาศ คือ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับ สุญญากาศ เช่น ปั๊มสุญญากาศ สุญญากาศ เครื่องกำเนิด วาล์วสุญญากาศ ฯลฯ ใช้เมื่อต้องการแหล่ง สุญญากาศผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถเลือกได้ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม จนถึงการวิจัยใช้ตามการ การใช้งานปั๊มสุญญากาศ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการอากาศเข้าขนาดใหญ่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่มีโครงสร้างแตกต่างกันเช่นประเภทการหมุนของ น้ำมัน มาตรฐาน ประเภท ไดอะแฟรม ที่ลด ความดันลม โดยใช้ ไดอะแฟรม ชนิด ประจุไฟฟ้า สปัตเตอร์สำหรับ สุญญากาศ มีความสูงเป็นพิเศษเป็นต้นเครื่อง กำเนิด สุญญากาศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง สุญญากาศ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ อากาศอัด ภายนอกวาล์วสุญญากาศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาระดับของ สุญญากาศ หรือก๊าซไอเสียเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม ระดับ ความดันสุญญากาศ หลังจากสร้าง สถานะ สุญญากาศ และมี วาล์ว แมนนวลและ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ สุญญากาศ อื่น ๆ ได้แก่ ท่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอุปกรณ์อะแดปเตอร์สำหรับแปลงเป็นขนาด มาตรฐาน ต่างๆหน่วยสำหรับฟังก์ชันเสริมแรงเป็นต้น