(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 11:00 29/11/2020 to 6:00 30/11/2020. We apologize for the inconvenience.

อุปกรณ์ส่งกำลังเชิงมุม

ชิ้นส่วนเกียร์เป็นชิ้นส่วนที่ใช้กับส่วนที่มีหน้าที่ส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่ายมีสิ่งที่ส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย โดยตรงโดยการสัมผัสกับส่วนที่สร้าง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และส่วนที่ส่งผ่าน อุปกรณ์แหล่งจ่าย โดยไม่ต้องสัมผัสและยังมีความแตกต่างในวิธีการส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่ายชิ้นส่วนระบบส่งกำลังรวมถึงข้อต่อและอุปกรณ์ เพลา , เพลาโรตาลี่ ที่เชื่อมต่อ เพลา หมุนกับ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก และ เฟือง/เกียร์ สายพาน พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งและ รอก ที่เกี่ยวข้องกับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ โซ่ ขับและ เฟืองโซ่ เป็นต้นอื่น ๆ ได้แก่ ตัว ตัวตั้งสายพาน ที่ใช้ ความตึง กับสายพานต่างๆ เฟือง/เกียร์ มี ฟัน อยู่รอบ ๆ ส่วนประกอบ ระบบส่งกำลัง ไม่สัมผัส ที่ใช้แรงแม่เหล็กในการส่งผ่านการเคลื่อนที่โดยไม่มีการ หน้าสัมผัส ฯลฯ